เพราะเธอ (Ost.วิมานเมขลา)

เพราะเธอ, Max Jenmana, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

D# Gm | G# A# |D# Gm | G# |

ฟ้D#า.. ฟ้าA#/Dที่เคยกว้างใหCmญ่วันนี้A#ไม่ดูกว้างไปFm..        FmM7    ตั้งแต่Fm7เมื่อเธอเดินเข้าA#มาน้ำD#.. วันนี้A#/Dใสจริงยิ่งกว่Cmา..ไม่หมอA#งเหมือนรอยน้ำตาFm..        FmM7ทุกอย่Fm7างเปลี่ยนไปก็เพราA#ะเธอ

Gm  ไม่เคยมีใคGรทำให้หัวใCmจ.. ข้างในA#mของฉันD#มันสั่G#น..Gm  เธอเท่านั้Fmนได้ใจฉันไปA#

เพราะเธD#maj7อคนเดียวที่ทำCmให้ดอกไม้บาFmนข้างในจิตใจA#เพราะเธD#maj7อไม่ว่าอยู่ไหCmนก็เป็นวิมาFmน..หากวันA#นี้ไม่มีเธCmอ  คน ๆ นี้CmM7  ที่ตรงนี้Cm7 ก็คงว่างเปG#ล่า..จะอยู่Fmยังไงหากไม่G#mมีเธอเหมือนเดิม

D# A# |

รัD#ก.. ที่A#/Dตัวเธอให้มCmมันทำA#ให้ฉันรู้ว่า.Fm.         FmM7       อะไรFm7คือรักที่แท้A#จริงแม้D#.. เธอA#/Dไม่เป็นทุกสิ่Cmแต่เธอA#นั้นคือเรื่องจริFmง..        FmM7อยากบอFm7กจริง ๆ ว่ารักA#เธอ

* | ** |

G# | Gm Cm |B | A# | A# |

เพราะเธD#maj7อคนเดียวที่ทำCmให้ดอกไม้บาFmนข้างในจิตใจA#เพราะเธD#maj7อไม่ว่าอยู่ไหCmนก็เป็นวิมาFmน..หากวันA#นี้ไม่มีเธCmอ  คน ๆ นี้CmM7  ที่ตรงนี้Cm7 ก็คงว่างเปG#ล่า..จะอยู่Fmยังไงหากไม่G#mมีเธอเหมือนเดิD#

จะอยู่Fmยังไงหากไม่G#mมีเธอ...    เหมือนเดิม

D# Gm | G# A# |D# Gm | G# | D# |