เพราะเธอ (Ost.วิมานเมขลา)

  เพราะเธอ   เพราะเธอ (Ost.วิมานเมขลา)   Max Jenmana   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพราะเธอ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

D# Gm | G# A# |D# Gm | G# |

ฟ้D#า.. ฟ้าA#/Dที่เคยกว้างใหCmญ่วันนี้A#ไม่ดูกว้างไปFm..        FmM7    ตั้งแต่Fm7เมื่อเธอเดินเข้าA#มาน้ำD#.. วันนี้A#/Dใสจริงยิ่งกว่Cmา..ไม่หมอA#งเหมือนรอยน้ำตาFm..        FmM7ทุกอย่Fm7างเปลี่ยนไปก็เพราA#ะเธอ

Gm  ไม่เคยมีใคGรทำให้หัวใCmจ.. ข้างในA#mของฉันD#มันสั่G#น..Gm  เธอเท่านั้Fmนได้ใจฉันไปA#

เพราะเธD#maj7อคนเดียวที่ทำCmให้ดอกไม้บาFmนข้างในจิตใจA#เพราะเธD#maj7อไม่ว่าอยู่ไหCmนก็เป็นวิมาFmน..หากวันA#นี้ไม่มีเธCmอ  คน ๆ นี้CmM7  ที่ตรงนี้Cm7 ก็คงว่างเปG#ล่า..จะอยู่Fmยังไงหากไม่G#mมีเธอเหมือนเดิม

D# A# |

รัD#ก.. ที่A#/Dตัวเธอให้มCmมันทำA#ให้ฉันรู้ว่า.Fm.         FmM7       อะไรFm7คือรักที่แท้A#จริงแม้D#.. เธอA#/Dไม่เป็นทุกสิ่Cmแต่เธอA#นั้นคือเรื่องจริFmง..        FmM7อยากบอFm7กจริง ๆ ว่ารักA#เธอ

* | ** |

G# | Gm Cm |B | A# | A# |

เพราะเธD#maj7อคนเดียวที่ทำCmให้ดอกไม้บาFmนข้างในจิตใจA#เพราะเธD#maj7อไม่ว่าอยู่ไหCmนก็เป็นวิมาFmน..หากวันA#นี้ไม่มีเธCmอ  คน ๆ นี้CmM7  ที่ตรงนี้Cm7 ก็คงว่างเปG#ล่า..จะอยู่Fmยังไงหากไม่G#mมีเธอเหมือนเดิD#

จะอยู่Fmยังไงหากไม่G#mมีเธอ...    เหมือนเดิม

D# Gm | G# A# |D# Gm | G# | D# |คอร์ดเพลง เพราะเธอ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

เนื้อเพลง เพราะเธอ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)ฟ้า ฟ้าที่เคยกว้างใหญ่ วันนี้ไม่ดูกว้างไป ตั้งแต่เมื่อเธอเดินเข้ามา น้ำ วันนี้ใสจริงยิ่งกว่า ไม่หมองเหมือนรอยน้ำตา ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็เพราะเธอ ไม่เคยมีใครทำให้หัวใจ ข้างในของฉันมันสั่น เธอเท่านั้นได้ใจฉันไป เพราะเธอคนเดียว ที่ทำให้ดอกไม้บานข้างในจิตใจ เพราะเธอไม่ว่าอยู่ไหนก็เป็นวิมาน หากวันนี้ไม่มีเธอ คนๆนี้ ที่ตรงนี้ ก็คงว่างเปล่า จะอยู่ยังไงหากไม่มีเธอเหมือนเดิม รัก ที่ตัวเธอให้มา มันทำให้ฉันรู้ว่า อะไรคือรักที่แท้จริง แม้ เธอไม่เป็นทุกสิ่ง แต่เธอนั้นคือเรื่องจริง อยากบอกจริงๆว่ารักเธอ เพราะเธอคนเดียว ที่ทำให้ดอกไม้บานข้างในจิตใจ เพราะเธอไม่ว่าอยู่ไหนก็เป็นวิมาน หากวันนี้ไม่มีเธอ คนๆนี้ ที่ตรงนี้ ก็คงว่างเปล่า จะอยู่ยังไงหากไม่มีเธอเหมือนเดิม จะอยู่ยังไงหากไม่มีเธอ เหมือนเดิม