หน่าลา

กิ๊ก รุ่งนภา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A# | Dm |D# | F |

A# Dm | Gm |Cm F | A# | A# |

มื้อนี้A#เป็นมื้อสันต์วันดี..ที่อ้ายมาพ้Dmน้องฟ้าD#วแต่งโตมารอ.. คนรูปหล่Fอที่ฮักเบิดใจมีเรื่อA#งสำคัญสิว่า จั่งมานัดไDmว้คิดD#เอาไว้จั่งใด๋ ขอให้เป็นคือFว่า..

บทละคD#รทีวี.. ฉากนี้Dmน้องยังจำไGmด้พระเอCmกต้องการเปิดใจเรียกนางเอกไปFเพื่อขอแต่งงานอ้าD#ยจ้องตาเงียFบขรึม  น้องปลื้Dmมจนยิ้มหน้าบGmานวัCmนที่รอมานาD#น..คือมื้Fอนี้..    F

หน่าน้องลA#า เมื่ออ้ายบอกว่DmาเฮาเลิกกันสGmาคำแพงแก้มแดง ๆCm น้องคงถอดสีF ซีดเซียวจนหมอA#งหม่นร่างกาCmยก็เริ่มอ่อนแรง  หัวใGmจแฮงเจ็บเกินทนก้มหน่าลCmาร้องไห้สับสFน..จนแทบขาดA#ใจ..

A# |

อย่าฟ่าA#วถิ่มกันได้บ่ น้องรับบ่ไDmด้ในฝันD#น้องยังมีอ้าย ฮักกันหลFาย บ่มีมื้อจาง

* | ** |

A# Dm | Gm |Cm F | A# |

D# F | Dm Gm |Cm D# | F || F |

** |

ก้มหน่าลCmาร้องไห้สับสน.F | F.      จนแทบขาดใจ..

A# Dm | Gm || Cm F | A# || A# |