นางอะไร..

 เอฟ วรัญญู ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นางอะไร เอฟ วรัญญู

C | G |Am D | Em |C | G |Am D | Em |

ใครกันเล่Emามาทำให้ฉันรักใครกันเล่Gามาทำให้ฉันหลงถ้าไม่ใช่เธAmอ ตัวฉันก็คDง..ไม่เป็นแบบนี้EmหลอกกันEmมานานแล้วใช่หม้ายเธอมีใครGคนนั้นที่มาก่อนฉันตบตากัAmนมาได้ตั้งนาDน ช่างแนบเนียนเหลือเกิEm

ฉันยกให้เธEmอนั้นเป็นนางฟ้าแล้วเธอเห็นค่Gามันเป็นอย่างไรถึงคิดจะทำAmอะไรกับฉันก็ได้D ฉันมีหัวใจนะเธEmก็เคยฟังEmแต่ในนิยาย  ไม่เคยคิดGว่ามันจะมีอยู่จริงจึงได้มาเจAmอกับเธอแม่หญิDง..สอEmงใจ

หลอกกันไซAmร้  หกกันไซร้.. ว่าเธEmอนั้นไม่มีใครมารู้ตอนนี้Am มันสายเกินไป..เมื่อฉันต้องกลาGยเป็นผู้แBพ้หลอกกันไซAmร้  หกฉันไซร้.. ถ้าใจEmเธอนั้นไม่แคร์มารู้ตอนนี้C มันรู้สึกแย่เมื่อรู้ว่าเธอBมาตอแหลมาหลอกกัน..โอBย...

นางวันทอCงสองใจ  นางโมรGาฆ่าผัวนางกากีAmที่เขาว่าชั่Dว ต้องหลีกทางให้เธGอ..อยู่กับฉัCนมาตั้งนาน  มาหลอกกัGนให้ฉันเสียใจที่ฉันเรียกเธAmอว่านางอะไรD ช่วยตอบฉันทีEm

C | G |Am D | Em |C | G |Am D | Em |

* | ** | ** |

ที่ฉันเรียกเธAmอว่านางอะไรD ช่วยตอบฉันทีEm

C | G || Am D | Em |คอร์ดเพลง นางอะไร เอฟ วรัญญู

เนื้อเพลง นางอะไร เอฟ วรัญญูใครกันเล่ามาทำให้ฉันรัก ใครกันเล่ามาทำให้ฉันหลง ถ้าไม่ใช่เธอ ตัวฉันก็คงไม่เป็นแบบนี้ หลอกกันมานานแล้วใช่หม้าย เธอมีใครคนนั้นที่มาก่อนฉัน ตบตากันมาได้ตั้งนาน ช่างแนบเนียนเหลือเกิน ฉันยกให้เธอนั้นเป็นนางฟ้า แล้วเธอเห็นค่ามันเป็นอย่างไร ถึงคิดจะทำอะไรกับฉันก็ได้ ฉันมีหัวใจนะเธอ ก็เคยฟังแต่ในนิยาย ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอยู่จริง จึงได้มาเจอกับเธอแม่หญิงสองใจ หลอกกันไซร้ หกกันไซร้ ว่าเธอนั้นไม่มีใคร มารู้ตอนนี้ มันสายเกินไป เมื่อฉันต้องกลายเป็นผู้แพ้ หลอกกันไซร้ หกฉันไซร้ ถ้าใจเธอนั้นไม่แคร์ มารู้ตอนนี้ มันรู้สึกแย่ เมื่อรู้ว่าเธอมาตอแหลมาหลอกกันโอย นางวันทองสองใจ นางโมราฆ่าผัว นางกากีที่เขาว่าชั่ว ต้องหลีกทางให้เธอ อยู่กับฉันมาตั้งนาน มาหลอกกันให้ฉันเสียใจ ที่ฉันเรียกเธอว่านางอะไร ช่วยตอบฉันที ที่ฉันเรียกเธอว่านางอะไร ช่วยตอบฉันที