หื่อๆ

 คะแนน นัจนันท์ เต๊ะ ตระกูลตอ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หื่อๆ เต๊ะ ตระกูลตอ Ft. คะแนน นัจนันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอเรียบเรียง: เบสท์ สิงห์มิวสิคโปรดิวเซอร์: พี่สิงห์, ณฐพบ ชาเนตร์สังกัดค่าย: สิงห์มิวสิค, Sing Musicติดต่องานแสดง: 0982037796

C Em | Am |Dm G | C G |

ฮู้จักCกับอ้าย สนิEmทกับอ้ายมาพักAmหนึ่งแล้วล่ะตั้งแต่เฮาCพ้อกัน น้องก็หลEmงมักอ้ายตั้งแต่พุ่นล่AmมีความสุFขตลอด ยามที่เราอยู่ใกล้GกันมีความหวัEmงทุกครั้ง ยามที่เฮาได้สบAmตาอยากให้อ้าDmยมองมา คนนี้ล่ะที่มันฮักอ้าG

อย่ามาฮักอ้ายเถEmาะ น้องหล่Amเก็บหัวใEmจอีหล่าไปหาคนอื่นสาเAmนาะอ้ายบ่ได้คิดซังFเจ้า ฮู้บ่แต่อ้ายบ่ได้คิดหยังGกับเจ้าเลยเนาะ

เคยฮักน้องบ่F  หื่อ ๆGเคยแคร์น้องEmบ่ หื่อ ๆAmถามดู๋แท้หนDmอ บ่มีหูบ่G ว่า หื่อ ๆ ๆCน้องสำคัญบ่F  หื่อ ๆ Gคิดฮอดน้องบ่Em  หื่อ ๆAmถามหาสิแตกเบDmาะ ฮ่วยล่ะ กูรำคาญGกะยัง กะยัง ว่าหื่อ C

* | ** |

F G | Em Am |Dm G | C |
F G | Em Am |Dm G | C |

** | ** |

ถามหาสิแตกติF ฮ่วยล่ะ กูรำคาGกะหยัง กะหยัง ว่าหื่Cอ หื่อ!คอร์ดเพลง หื่อๆ เต๊ะ ตระกูลตอ Ft. คะแนน นัจนันท์

เนื้อเพลง หื่อๆ เต๊ะ ตระกูลตอ Ft. คะแนน นัจนันท์ ฮู้จักกับอ้าย สนิทกับอ้ายมาพักหนึ่งแล้วล่ะ ตั้งแต่เฮาพ้อกัน น้องก็หลงมักอ้ายตั้งแต่พุ่นล่ะ มีความสุขตลอด ยามที่เราอยู่ใกล้กัน มีความหวังทุกครั้ง ยามที่เฮาได้สบตา อยากให้อ้ายมองมา คนนี้ล่ะที่มันฮักอ้าย อย่ามาฮักอ้ายเถาะ น้องหล่า เก็บหัวใจอีหล่าไปหาคนอื่นสาเนาะ อ้ายบ่ได้คิดซังเจ้า ฮู้บ่ แต่อ้ายบ่ได้คิดหยังกับเจ้าเลยเนาะ เคยฮักน้องบ่ หื่อๆ เคยแคร์น้องบ่ หื่อๆ ถามดู๋แท้หนอ บ่มีหูบ่ ว่า หื่อๆๆ น้องสำคัญบ่ หื่อๆ คิดฮอดน้องบ่ หื่อๆ ถามหาสิแตกเบาะ ฮ่วยล่ะ กูรำคาญ กะยัง กะยัง ว่าหื่อ ถามหาสิแตกติ ฮ่วยล่ะ กูรำคาญ กะหยัง กะหยัง ว่าหื่อ หื่อ!