หื่อ

คะแนน นัจนันท์, เต๊ะ ตระกูลตอ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

C |

เคยฮักน้องบ่F..หื่อ หื่อGเคยแคร์น้องบ่Em..หื่อ หื่Amถามดู๋แท้หนDmอ บ่มีหูบ่Gว่า.. หื่อ หื่อ หื่Cอ..

น้องสำคัญบ่F..หื่อ หื่อGคิดฮอดน้องบ่Em..หื่อ หื่Amอ..ถามหาสิแตกบ่Dm   ฮ่วยล่ะ กูรำคาGกะยัง กะยังว่า หื่Cอ... หือ!!