ไปต่อหรือพอส่ำนี่

 อาม ชุติมา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไปต่อหรือพอส่ำนี่ อาม ชุติมา

C Em | Am |Dm G | C G |

น้องบ่ฮู้Cดอกว่า.. น้อEmงคบต่อผู้ใAmด๋น้องบ่สDmนว่าอ้ายเคยฮัGกกับไผดอกหนCผูกพันFลึกซึ้ง น้องGเข้าใจ  น้องเอEmงก็เคยผ่านAmมาเพียงแต่ว่Dmา.. น้องบ่แม่นคนจมGปลัก

Dm  ระหว่างเราสอง.. ที่ฮัAmกกันอยู่ตอนนี้Dm  กับฮักที่เคยมี.. จาAmกวันนั้นDm  เมื่อเขากลับมา น้องฮู้ดีEmว่าอ้ายไหวAmหวั่น  และนี่Dmก็เป็นวัน.. ที่อ้ายต้องตัดใจGจากไผสักคน.. G

สิไปต่Fอ หรือสิพอGส่ำนี้เว้ามาติ๊Em.. ฟ้าวตัดAmสินใจคั่นยัDmงบ่ลืมเขากะไปG  แต่คั่นฮักน้องหลCาย อ้ายEmกะอยู่คั่นอ้าFยยังคิดฮอดเขGเฮากะเลิEmกกันสา ต่างคนAmต่างอยู่ฮักไDmผ ลองเว้ามาดู๋.. G (อ้ายสิอยู่ หรืออ้ายสิไปAm)...

F G |Em Am |Dm Em | F G |Em Am | Dm G | C |

Dm  แค่อ้ายบอกมา.. น้อAmงสิถ่าฟังDm  ใจอ้ายต้องการหยัง.. ในAmตอนนี้Dm  สิอยู่หรือว่าสิไป  เว้ามEmา..ให้จบAmดี อย่าให้Dmคาราคาซังอยู่จั่งซี่  สิเลือกไผ..G | G

** | ** |

ฮักไผFลองเว้ามาเถาะ.G Em.    สิไปต่AmอหรือพอCส่ำนี้

Am Em | Am || Dm G | Cคอร์ดเพลง ไปต่อหรือพอส่ำนี่ อาม ชุติมา

เนื้อเพลง ไปต่อหรือพอส่ำนี่ อาม ชุติมาน้องบ่ฮู้ดอกว่า น้องคบต่อผู้ใด๋ น้องบ่สนว่าอ้ายเคยฮักกับไผดอกหนา ผูกพันลึกซึ้ง น้องเข้าใจ น้องเองก็เคยผ่านมา เพียงแต่ว่า น้องบ่แม่นคนจมปลัก ระหว่างเราสอง ที่ฮักกันอยู่ตอนนี้ กับฮักที่เคยมี จากวันนั้น เมื่อเขากลับมา น้องฮู้ดีว่าอ้ายไหวหวั่น และนี่ก็เป็นวัน ที่อ้ายต้องตัดใจจากไผสักคน สิไปต่อ หรือสิพอส่ำนี้ เว้ามาติ๊ ฟ้าวตัดสินใจ คั่นยังบ่ลืมเขากะไป แต่คั่นฮักน้องหลาย อ้ายกะอยู่ คั่นอ้ายยังคิดฮอดเขา เฮากะเลิกกันสา ต่างคนต่างอยู่ ฮักไผ ลองเว้ามาดู๋ (อ้ายสิอยู่ หรืออ้ายสิไป) แค่อ้ายบอกมา น้องสิถ่าฟัง ใจอ้ายต้องการหยัง ในตอนนี้ สิอยู่หรือว่าสิไป เว้ามาให้จบดี อย่าให้คาราคาซังอยู่จั่งซี่ สิเลือกไผ ฮักไผลองเว้ามาเถาะ สิไปต่อหรือพอส่ำนี้