ปักษ์ใต้

 โชค สมิหลา ปักษ์ใต้ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปักษ์ใต้ โชค สมิหลา

Em | Em |A | D |

D | D |Em | Em |Bm | A | D | D |

ดินแดนนี้D เมืองหนังโนราBmห์สุดตDา.. มีเขา มีเBmลูEmกสวนยาง  ลูกชาF#mวตังเกปนเปEm..สำเนียงทองแดงA | A

ดินแดนนี้D.. นั้นคือปักษ์ใBmต้มากมาDยวัฒนธรBmรมหนุ่มEmสาวใต้.. รูปกาF#mยผิวดำหัวค่ำEmชวนแลAโนราDห์

วะออ วะแอ.. Em | Em        หนังลุงโนDราห์.. Dช่วยกันรักษา.G | G.     คู่ด้ามขวาAนทอง..  A

วันว่างเดือนห้Gา งานบุญเดือนสิGหนุ่มสาวช่วยหยิAบ.. จับเชือกลากพDระเป็นประเพณีEm..แต่ก่อนนานมEmแห่ผ้าขึ้นธาAตุ  ลูกหลานขอพA

อารีระยGอ ไทยมุสลิGหนมหวานชวนชิAม  อิ่มอก อิ่มใจDสองฝั่งทะเEmล  อันดา อ่าวไทF#mไม่ต้องไปไหน.G | A.      ปักษ์ใต้บ้านเDรา.. D

Dm | A || A | Dm |Dm | G || A | Dm |

F#m | F#m |Em | Em |Bm | Em | D | D |

* | ** | *** |

ไม่ต้องไปไกล.Em | A.       ปักษ์ใต้บ้าDนเรา.. . D.คอร์ดเพลง ปักษ์ใต้ โชค สมิหลา

เนื้อเพลง ปักษ์ใต้ โชค สมิหลาดินแดนนี้ เมืองหนังโนราห์ สุดตา มีเขา มีเล ลูกสวนยาง ลูกชาวตังเก ปนเปสำเนียงทองแดง ดินแดนนี้ นั้นคือปักษ์ใต้ มากมายวัฒนธรรม หนุ่มสาวใต้ รูปกายผิวดำ หัวค่ำชวนแลโนราห์ วะออ วะแอ หนังลุงโนราห์ ช่วยกันรักษา คู่ด้ามขวานทอง วันว่างเดือนห้า งานบุญเดือนสิบ หนุ่มสาวช่วยหยิบ จับเชือกลากพระ เป็นประเพณีแต่ก่อนนานมา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ลูกหลานขอพร อารีระยอ ไทยมุสลิม หนมหวานชวนชิม อิ่มอก อิ่มใจ สองฝั่งทะเล อันดา อ่าวไทย ไม่ต้องไปไหน ปักษ์ใต้บ้านเรา ไม่ต้องไปไกล ปักษ์ใต้บ้านเรา