แม่เกี่ยว

ปาล์มมี่, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

Gm |Gm | D# | F | D |Gm | D# | F | D |

Gm อารมณ์ที่ร้อนเหมือนไฟป่าD# ในใจมันพร้อมจะฟันฝ่าF มีคำหนึ่งคำที่คอย เตือนฉันDเอาไว้ (ฉันต้องทนให้ไหว)Gm ชีวิตที่แล้งและแห้งเหี่ยวD# อย่ามัวยอมแพ้จงเด็ดเดี่ยวF เดินตัวคนเดียว ไม่ทำให้ใจDหวั่นไหว

(หวั่นและไหว)D# | F... .. .ไม่Dmเอาใจผูกไว้รอโชคชะตGm(ไม่หวั่นไหว)D# | F... .. .ไม่Dmคิดรอ หากแพ้จะเดินต่อไปD..

เกี่ยGmวเถอะนะแม่เกี่ยว(โอ้โอโอ) เกี่ยD#วเถอะนะแม่เกี่ยวน้ำตาFจะรินหลั่งไหลอย่างไร แต่ใจDไม่เคยคดเคี้ยวเกี่ยGmวเถอะนะแม่เกี่ยวแม้ใครไม่เกี่D#ยว แต่ฉันจะเกี่ยวปล่อยใจFให้เดินย่ำเท้าออกไปจุดไฟDขึ้นมาอีกครั้ง โอ...

Gm | D# | F | D |

Gm ฤดูกาลวันที่หมุนเปลี่ยนD# แต่ใจดวงนี้ไม่เคยเปลี่ยนF ดวงใจที่เธอเคยทำให้ฉันDผิดหวัง (ทิ้งเอาไว้ข้างหลัง)Gm ถ้อยคำสุดท้ายที่เขาฝากD# เป็นเพียงความหวังของลมปากF มันไม่มีทางจะทำให้ฉันDหวั่นไหว (ไม่หวั่นไหว)Gm การรอคอย วันเวลา D# คำสัญญา ไม่มีจริงF มีเพียงแค่ฉันที่ทรมาD (จบไปแล้ว)Gm มือกำเคียว ตัวคนเดียว D# ใจดวงเดียวที่แน่นอนF แม้จะไม่มีใครมาเข้าใD

** |

Gm | D# | F | D |

(ออGmกเดินไปย่ำเท้D#า ไม่หันหลังกลัFบ)(ไม่หันหลังกลัDบ) ทางที่เดินจะต้องดี(ปล่GmอยคนลวงลอยไD#ปให้เป็นอดีFต)(ให้เป็นอดีDต) ทำต่อไปเท่าที่มี(เจ็Gmบต้องจำคำคนD#ที่เคยลวงหลFอก)(ที่เคยลวงหลDอก) พอเถอะพอสักที(ก้าGmวออกไปคราวนี้D#ให้เพลงช่วยกล่Fอม)(ให้เพลงช่วยกล่Dอม)ก้องอยู่ในหัวใจ... .. .Gm | Eb | F | D . . . . . .

** | ** |

Gm | D# | F | D | ( x4 )

เกี่ยGmวเถอะนะแม่เกี่ยว(โอ้โอโอ) เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว