แม่เกี่ยว

  แม่เกี่ยว   PALMY   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แม่เกี่ยว PALMY (ปาล์มมี่)

Gm |Gm | D# | F | D |Gm | D# | F | D |

Gm อารมณ์ที่ร้อนเหมือนไฟป่าD# ในใจมันพร้อมจะฟันฝ่าF มีคำหนึ่งคำที่คอย เตือนฉันDเอาไว้ (ฉันต้องทนให้ไหว)Gm ชีวิตที่แล้งและแห้งเหี่ยวD# อย่ามัวยอมแพ้จงเด็ดเดี่ยวF เดินตัวคนเดียว ไม่ทำให้ใจDหวั่นไหว

(หวั่นและไหว)D# | F... .. .ไม่Dmเอาใจผูกไว้รอโชคชะตGm(ไม่หวั่นไหว)D# | F... .. .ไม่Dmคิดรอ หากแพ้จะเดินต่อไปD..

เกี่ยGmวเถอะนะแม่เกี่ยว(โอ้โอโอ) เกี่ยD#วเถอะนะแม่เกี่ยวน้ำตาFจะรินหลั่งไหลอย่างไร แต่ใจDไม่เคยคดเคี้ยวเกี่ยGmวเถอะนะแม่เกี่ยวแม้ใครไม่เกี่D#ยว แต่ฉันจะเกี่ยวปล่อยใจFให้เดินย่ำเท้าออกไปจุดไฟDขึ้นมาอีกครั้ง โอ...

Gm | D# | F | D |

Gm ฤดูกาลวันที่หมุนเปลี่ยนD# แต่ใจดวงนี้ไม่เคยเปลี่ยนF ดวงใจที่เธอเคยทำให้ฉันDผิดหวัง (ทิ้งเอาไว้ข้างหลัง)Gm ถ้อยคำสุดท้ายที่เขาฝากD# เป็นเพียงความหวังของลมปากF มันไม่มีทางจะทำให้ฉันDหวั่นไหว (ไม่หวั่นไหว)Gm การรอคอย วันเวลา D# คำสัญญา ไม่มีจริงF มีเพียงแค่ฉันที่ทรมาD (จบไปแล้ว)Gm มือกำเคียว ตัวคนเดียว D# ใจดวงเดียวที่แน่นอนF แม้จะไม่มีใครมาเข้าใD

** |

Gm | D# | F | D |

(ออGmกเดินไปย่ำเท้D#า ไม่หันหลังกลัFบ)(ไม่หันหลังกลัDบ) ทางที่เดินจะต้องดี(ปล่GmอยคนลวงลอยไD#ปให้เป็นอดีFต)(ให้เป็นอดีDต) ทำต่อไปเท่าที่มี(เจ็Gmบต้องจำคำคนD#ที่เคยลวงหลFอก)(ที่เคยลวงหลDอก) พอเถอะพอสักที(ก้าGmวออกไปคราวนี้D#ให้เพลงช่วยกล่Fอม)(ให้เพลงช่วยกล่Dอม)ก้องอยู่ในหัวใจ... .. .Gm | Eb | F | D . . . . . .

** | ** |

Gm | D# | F | D | ( x4 )

เกี่ยGmวเถอะนะแม่เกี่ยว(โอ้โอโอ) เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวคอร์ดเพลง แม่เกี่ยว PALMY (ปาล์มมี่)

เนื้อเพลง แม่เกี่ยว PALMY (ปาล์มมี่)อารมณ์ที่ร้อนเหมือนไฟป่า ในใจมันพร้อมจะฟันฝ่า มีคำหนึ่งคำที่คอย เตือนฉันเอาไว้ ฉันต้องทนให้ไหว ชีวิตที่แล้งและแห้งเหี่ยว อย่ามัวยอมแพ้จงเด็ดเดี่ยว เดินตัวคนเดียว ไม่ทำให้ใจหวั่นไหว หวั่นและไหว ไม่เอาใจผูกไว้รอโชคชะตา ไม่หวั่นไหว ไม่คิดรอ หากแพ้จะเดินต่อไป เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว โอ้โอโอ เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว น้ำตาจะรินหลั่งไหลอย่างไร แต่ใจไม่เคยคดเคี้ยว เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว แม้ใครไม่เกี่ยว แต่ฉันจะเกี่ยว ปล่อยใจให้เดินย่ำเท้าออกไป จุดไฟขึ้นมาอีกครั้ง โอ ฤดูกาลวันที่หมุนเปลี่ยน แต่ใจดวงนี้ไม่เคยเปลี่ยน ดวงใจที่เธอเคยทำให้ฉันผิดหวัง ทิ้งเอาไว้ข้างหลัง ถ้อยคำสุดท้ายที่เขาฝาก เป็นเพียงความหวังของลมปาก มันไม่มีทางจะทำให้ฉันหวั่นไหว ไม่หวั่นไหว การรอคอย วันเวลา คำสัญญา ไม่มีจริง มีเพียงแค่ฉันที่ทรมาน จบไปแล้ว มือกำเคียว ตัวคนเดียว ใจดวงเดียวที่แน่นอน แม้จะไม่มีใครมาเข้าใจ ออกเดินไปย่ำเท้า ไม่หันหลังกลับ ไม่หันหลังกลับ ทางที่เดินจะต้องดี ปล่อยคนลวงลอยไปให้เป็นอดีต ให้เป็นอดีต ทำต่อไปเท่าที่มี เจ็บต้องจำคำคนที่เคยลวงหลอก ที่เคยลวงหลอก พอเถอะพอสักที ก้าวออกไปคราวนี้ให้เพลงช่วยกล่อม ให้เพลงช่วยกล่อม ก้องอยู่ในหัวใจ เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว โอ้โอโอ เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว