มณีในกล่องแก้ว

ปู่จ๋าน ลองไมค์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

D#maj7 | Dm | Cm F | A# |D#maj7 | Dm | Cm F | A# |

แสD#maj7งประกาย.. แวววัDmบจับตาเมCmฆขลาF ใยลืมแก้วA#ดวงนี้เอาไว้หากดวD#maj7งดารา.. ประดับฟ้DmาสดใสดวงใCmจจึงผ่องอำไพF.. เช่นแสงA#ดาว

เมื่อฉันมอD#maj7งดวงมณี  จึงคลายมองดาDmวยามราตรีแต่ฉันก็รู้CmสึกดีF  แม้ไม่เคA#ยได้สัมผัสไม่ได้เชD#maj7ย เพียงได้ชม ก็สุขสDmมในอุราปรารถนCmาได้เพียงมอFง..เธอข้าA#งเดียว

จะยืนอยู่ตรD#maj7งนี้  แม้ทำได้เพีDmยงมองมิอาจจอCmงเป็นเจ้าขอFง ครองหัวA#ใจเกินใจจะไขD#maj7ว่ขว้า  มิอาจเอื้อมมืDmอของฉันไปสุขใCmจเพียงได้มอFงเจ้าA#มณี

D#maj7นภวังค์.. ดั่งแสDmงสะกดใจอาจดุCmจแมงเม่Fาเข้ากองไฟA# เป็นเช่นนั้นครู่ครั้D#maj7งหากได้เชย เหมือนลมเผDmยพัดกังหันแมงเม่านั้CmนขอยอมตาFย..ดังใจA#ปอง

เมื่อฉันมอD#maj7งจากตรงนี้  จึงเห็นแสงดาDmวเพียงริบหรี่แต่ฉันก็รู้CmสึกดีF แม้ไม่เคA#ยได้สัมผัสไม่ได้เชD#maj7ย เพียงได้ชม ก็สุขสDmมในอุราปรารถนCmาได้เพียงมอFง..เธอข้าA#งเดียว

** |

เมื่อมองเท้D#maj7าที่อยู่ในตม ก็สุขสมในอุราฉันแม้เท้Dmาเปื้อนดินเปื้อนโคลน ก็สุขล้นในเพลานั้นหมายมอCmงแม่มารศรี โอ้เมฆขลFาที่อยู่ในฝันจักใคร่A#ได้ดวงจินดา โผนโจนเมฆา มันช่างน่าขัน

D#maj7 เพราะแก่นแท้แห่งความรักที่เราต่างมีนั้น มิใช่Dmแต่เป็นการครอบครอง แต่การได้มองหนึ่งอนงค์นั้น มิอาCmจจะไปสัมผัสให้เธอเปื้อนตFม เพราะว่ามือฉัน.. จึงมอA#งเธออยู่ไกล ๆ ให้เธอคงไว้ซึ่งความงามนั้น

** | ** |