หวิว (เวลาที่เรานึกถึง...)

หวิว, Portrait, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

เจ็บอีกแล้Dว..กับบาดแผBmลที่ฉันเคยคิดว่าไม่เป็F#mนไรกับร่องรอยAmความหลังที่ฉัDนหลบเอาไว้Gข้างในใจไม่รู้Gmนานเท่าไร

จนวันนี้D..ปลีกตัวเอBmง ยอมเดินออกมาจากโลกใบF#mเก่าซ่อนหัวใAmจที่มันเคยเต็Dมไปด้วยเรื่อGงที่เศร้า ๆหลงคิดC7ว่าแผลเก่า.. สักวันคงหายดีD | D

แต่กาAลเวลาได้ทำให้ฉันได้รู้F#  รู้ตัวสักทีต้องยอมรัBmบบาดแผลที่เกิAดกับใจนี้E/G#..

ยังเจ็บเบา ๆG  เวลาที่เรานึกถึF#mงความรักเจ็บเป็นพัก ๆEm  ไม่ถึงAกับมีน้ำตา   D C Dเจ็บเพียงหวิว ๆG  ให้หัวใจดวงเดิF#mมได้รู้ว่Bmา..มันยังคงรู้Emสึกอยู่  แต่มันก็เต้F#mนได้อยู่Cไม่ว่านานเท่าไ(A)ร  (เจ็บจนเป็นเรื่องธรรมดา)

D | Gm A |

เจ็บอีกแล้Dว..เจ็บที่ใBmจมันยังคงจำเรื่องของเรF#mยิ่งจะลืAmม ทำไมยิ่งจำD มันเลยทำGให้ยิ่งเหงาเจ็บแผC7ลตรงที่เก่า.. ทุกทีที่เห็นเธอ..D | Gm A |

G | Gm |F#m | Bm |G | E/G# | A |

* | ** |

ยังเจ็บเบา ๆG  เวลาที่เรานึกถึF#mงความรักเจ็บเป็นพัก ๆEm  ไม่ถึงAกับมีน้ำตา   D C Dเจ็บเพียงหวิว ๆG  ให้หัวใจดวงเดิF#mมได้รู้ว่Bmา..มันยังคงรู้Emสึกอยู่  แต่มันก็เต้F#mนได้อยู่Cไม่ว่านานเท่าไร  เจ็บจนแผลนี้A.. มันด้านชBm | Eา..

มันยังคงรู้Gmสึกอยู่ แต่มันก็เต้F#mนได้อยู่Cไม่ว่านานเท่าไร..A | A       เจ็บจนเป็นเรื่Aองธรรมดา

G F#m | Em D |G F#m | Em A || D |