รักควายควาย

  มิน เฉาก๊วย   มิ้ว ไม้ขีดไฟ   ไม้ขีดไฟ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักควายควาย มิน เฉาก๊วย Feat. มิ้ว ไม้ขีดไฟ

ก็อยากจะเมGmาให้ลืมเธอ ลืมความรักD#ที่แสนห่วยความรักCmควายควาย ให้เอากลับคืนDไปเลยไป

Gm | D# | Cm | D |Gm | D# | Cm | D || D |

เคยเป็นGmคนดี แต่ตอนนี้D#ที่เปลี่ยนไปเพราะว่าA#หัวใจฉันมันพังDไปหมดแล้วเคยโดGmนสวมเขาจากนางมารร้ายD#ตัวแม่แม่งโคตA#รตอแหล เจ็บใจDจริง ๆ   D

เพื่อนเอGmย.. วันนี้กูอยาD#กกินเหล้าอยากกินA#ให้เมา ๆ ให้ลืมมันDเป็นวันสุดท้าย

ก็อยากจะเมGmาให้ลืมเธอ ลืมความรักD#ที่แสนห่วยความรักCmควายควาย ให้เอากลับคืนไDปเลยไปไม่เอGmาอีกแล้ว กับความรักD#ของตายก็ไม่ได้อยาCmกเป็นควาย..  D | D    เพราะกูเจ็บแล้วกูจำGm

สันดาGmนอย่างเธอ คงไม่มีD#ใครชอบเพราะเธอA#เที่ยวหลอกให้ใครDเขาเจ็บช้ำสับราGmงเก่งจริงนะผู้หญิD#งใจดำสิ่งที่A#เธอทำมันเลวมาDกรู้ไหม.. D

* | ** |

Gm | Gm | Gm | Gm |Gm | D# | Cm | D |Gm | D# | Cm | D || D |

แคD#ร์ทำไม แค่ผู้หญิFงเจ้าชู้ยังไม่ตาDmยก็คิดดู ก็ไม่เห็Gmนจะเป็นอะไรไม่ใช่แD#ม่สักหน่อย ก็แค่ผู้หญิFงใจร้ายก็ปล่อยมันไป...D | D

ถ้าอยากจะเมGmาก็เอาเลย ให้ลืมความรัD#กที่แสนห่วยความรักCmควายควาย เธออย่าเอาDมาใส่ใจจบจาGmกตรงนี้จบจากความรักD#ของตายเธอจะไม่ได้Cmเป็นควาย...D | D    เพราะเธอเจ็บแล้วคงจำ

** |

Gm | D# | Cm | D || D | Gm |คอร์ดเพลง รักควายควาย มิน เฉาก๊วย Feat. มิ้ว ไม้ขีดไฟ

เนื้อเพลง รักควายๆ มิน เฉาก๊วย Feat. มิ้ว ไม้ขีดไฟก็อยากจะเมาให้ลืมเธอ ลืมความรักที่แสนห่วย ความรักควายๆ ให้เอากลับคืนไปเลยไป เคยเป็นคนดี แต่ตอนนี้ที่เปลี่ยนไป เพราะว่าหัวใจฉันมันพังไปหมดแล้ว เคยโดนสวมเขาจากนางมารร้ายตัวแม่ แม่งโคตรตอแหล เจ็บใจจริงๆเพื่อนเอย วันนี้กูอยากกินเหล้า อยากกินให้เมาๆให้ลืมมันเป็นวันสุดท้าย ก็อยากจะเมาให้ลืมเธอ ลืมความรักที่แสนห่วย ความรักควายควาย ให้เอากลับคืนไปเลยไป ไม่เอาอีกแล้ว กับความรักของตาย ก็ไม่ได้อยากเป็นควาย เพราะกูเจ็บแล้วกูจำ สันดานอย่างเธอ คงไม่มีใครชอบ เพราะเธอเที่ยวหลอกให้ใครเขาเจ็บช้ำ สับรางเก่งจริงนะผู้หญิงใจดำ สิ่งที่เธอทำมันเลวมากรู้ไหม แคร์ทำไม แค่ผู้หญิงเจ้าชู้ ยังไม่ตายก็คิดดู ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ไม่ใช่แม่สักหน่อย ก็แค่ผู้หญิงใจร้าย ก็ปล่อยมันไป ถ้าอยากจะเมาก็เอาเลย ให้ลืมความรักที่แสนห่วย ความรักควายควาย เธออย่าเอามาใส่ใจ จบจากตรงนี้จบจากความรักของตาย เธอจะไม่ได้เป็นควาย เพราะเธอเจ็บแล้วคงจำ