รักที่ตามหา (Ost.ภพรัก)

 ตุ๊กตา จมาพร Max Jenmana สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักที่ตามหา แม็กซ์ เจนมานะ Feat.ตุ๊กตา จมาพร

F# | C# | D#m | B |

เคF#ยอยู่อย่างเดียวดาC#ไม่มีความหวัD#mงที่จะทำอะไBเคF#ยไม่มีแรงใจC#ขาดคนคอยรัD#mกและเติมเต็มที่ขาBดหาย

ทุกG#mอย่างเริ่มเปลี่ยนไปC#ตั้งแต่ฉัBนได้มาเจอกับเธC#

เธอคือรัF#กที่ใจเฝ้าตาF#maj7มหาคนที่ฟ้D#mาให้มาเป็นคู่D#mกันเธอมาเติBมเวลาที่มีค่A#mาให้ฉัD#mอย่างที่ฉัG#mนไม่เคยได้จากใคC#มีเธอแล้F#วหัวใจไม่เคยC#mเหงา   F#7ลืมความเศร้Bาเพราะมีเธอข้าBmงกายอยากให้รู้A#m..ว่าเธD#mอ..คือคนนั้G#mนที่ฉันรอC#มานาน

F# | C# |

เธF#อเปลี่ยนแปลงบางคC#ที่เคยสับสD#mนให้มีวันสดใสBเธF#อต่างจากใคร ๆC#ไม่มีคนไหD#mนที่ลงตัวเท่าเธอBแล้ว

* | ** |

Eเธอเป็นเหมือนใD#mจที่ขาดหายไป..C#sus4 | C#Eก็กว่าจะได้เจD#mอก็เกือบจะถอดใจ..C#sus4 | C#

** |

F# | C# | D#m | B || F# |คอร์ดเพลง รักที่ตามหา แม็กซ์ เจนมานะ Feat.ตุ๊กตา จมาพร

เนื้อเพลง รักที่ตามหา แม็กซ์ เจนมานะ Feat.ตุ๊กตา จมาพรเคยอยู่อย่างเดียวดาย ไม่มีความหวังที่จะทำอะไร เคยไม่มีแรงใจ ขาดคนคอยรักและเติมเต็มที่ขาดหาย ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป ตั้งแต่ฉันได้มาเจอกับเธอ เธอคือรักที่ใจเฝ้าตามหา คนที่ฟ้าให้มาเป็นคู่กัน เธอมาเติมเวลาที่มีค่าให้ฉัน อย่างที่ฉันไม่เคยได้จากใคร มีเธอแล้วหัวใจไม่เคยเหงา ลืมความเศร้าเพราะมีเธอข้างกาย อยากให้รู้ว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอมานาน เธอเปลี่ยนแปลงบางคน ที่เคยสับสนให้มีวันสดใส เธอต่างจากใครๆไม่มีคนไหนที่ลงตัวเท่าเธอแล้ว เธอเป็นเหมือนใจที่ขาดหายไป ก็กว่าจะได้เจอก็เกือบจะถอดใจ