รอหน่อยนะคนดี

 อานัส ต้นกล้าคนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รอหน่อยนะคนดี อานัส ต้นกล้าคนเพลง

F | Dm | Am |Gm C | F C |

หากว่าเรFาสองคนได้อยู่Dmใกล้กันทุก ๆ วัGmนก็คงดีCแต่เป็นเพFราะหน้าที่ตรงนี้Dmที่ทำให้เรGmานั้นห่างกัC

เอ็งอยู่ทางนั้Fนคิดถึงเขาหม้Dmายอยากอยู่ใกล้ ๆGm ทุก ๆ นาทีCเอ็งอยู่ทางนั้Fนรู้หม้ายคนนี้DmคิดถึงทุกทีGm ทุกลCมหาFยใจ

แค่เธอโทGmรมา.. เพียงวันละครั้Amบอกรักให้ฟัGmง.. เพียงครั้Cงก็ชื่นใFอยากให้เธอรู้Gm.. ไม่เคยนอกAmใจถึงตัวอยู่ไกA#ล  หัวใจยังมั่นCคง

รอหน่อยนะ.A# C.     คนดีของAmฉัน..   Dmรอหน่อยละกัGmน  สักวัCนจะกลับไปFกลับไปหา.A# C.     ยอดดวงใจ  Am Dmถึงตัวอยู่ไกGmล  แต่ใจCยังเหมือนFเดิม

A# C | Am Dm |Gm C | F |A# C | Am Dm |Gm C | F |

* | ** | ** |

ถึงตัวอยู่Gmไกล.. C  แต่ใจยังรักเธอ.F.คอร์ดเพลง รอหน่อยนะคนดี อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง รอหน่อยนะคนดี อานัส ต้นกล้าคนเพลงหากว่าเราสองคนได้อยู่ใกล้กัน ทุกๆวันก็คงดี แต่เป็นเพราะหน้าที่ตรงนี้ ที่ทำให้เรานั้นห่างกัน เอ็งอยู่ทางนั้นคิดถึงเขาหม้าย อยากอยู่ใกล้ๆทุกๆนาที เอ็งอยู่ทางนั้นรู้หม้ายคนนี้ คิดถึงทุกที ทุกลมหายใจ แค่เธอโทรมา เพียงวันละครั้ง บอกรักให้ฟัง เพียงครั้งก็ชื่นใจ อยากให้เธอรู้ ไม่เคยนอกใจ ถึงตัวอยู่ไกล หัวใจยังมั่นคง รอหน่อยนะ คนดีของฉัน รอหน่อยละกัน สักวันจะกลับไป กลับไปหา ยอดดวงใจ ถึงตัวอยู่ไกล แต่ใจยังเหมือนเดิม ถึงตัวอยู่ไกล แต่ใจยังรักเธอ