ศาลาคนเมา

 เพชร สหรัตน์ ศาลาคนเมา Cover ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ศาลาคนเมา เพชร สหรัตน์ Cover

D# Cm | Fm A# |D# Cm | A# |D# | Gm | Cm | Gm |G# | Gm Cm |Fm A# | D# |

ใจD#คนเราวันที่เขGmาเขี่ยทิ้งใครจะยิ้มCmได้ โปรดบอกฉันทีGmมีD#แค่ใจที่รักเขาGmมาหลายปีเจ็บอีหCmลี มีแต่กินน้ำตGmเขG#าไม่รู้หรอA#ก.. ว่ารักGmมันมีค่CmถึงมอG#บแต่หยดน้ำตA#าให้มาช้ำD#

ทำD#ได้เพียงแหลกให้เมGmา ๆ ๆให้ลืมเขCmา ผู้บ่าวที่ทิ้งไGmเมD#าจนเซ กะย้อนอ้ายGmมันหลายใจคือเฮ็ดไCmด้ หัวใจเจ้ามีบ่GmเปิดเพลG#งอกหักดัง ๆA# แล้วสาGmดดีกรีลงคCmคือจบG#ง่ายแท้อีพ่อ A# | A#     โอ้ย..บ่เข้าใจD#

นั่Fmงอยู่ศาลา พร้อมกับหมGmาตัวนึ่งทำซึ้G#งพร้อมกับดึงA#เบียร์ลงคD#ไผG#บ่ฮักกะส่A#าง กะส่าGmงแม่มันเถCmาะมื้อนี้G#ขอเมาให้พอ.A# | A#.    พอให้ลืมเขา D# | D#

ที่เป็นคนเมG#า เพราะเจ้านอกใA#ฮักสิตาGmย กะไปนำเขCmกินญ้G#าแทนข้าA#วมาหลายปีD#บ่ฮัG#กกะบอกบ่ฮัA#ก  อย่าให้Gmความหวังแล้วหCmนีเสียหลัFmกเซหาดีกรี..A# | A#     มีแฟนหลายใD#

ศาลาคนเมG#า ชาวบ้านตั้งให้A#ถืกคีงหลGmาย เมื่อใจมันห้าCmโสเมG#าให้ลืมผู้บ่าA#วที่เขานอกD#ใจคั่นมักเขาหลาG#ยไสหัวไปโล้A#แค่เป็นโสGmดคงบ่ถึงตาCmคืนนี้G#ยาวๆกันไป..A# | A#    แหล่งพักใจ.A#.คือศาลาคนเมCm

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# |G# A# | Gm Cm |G# A# | Cm |

* | ** | *** |

G# A# | Gm Cm || G# A# | D# |G# A# | Gm Cm || G# A# | Cm || Cm |คอร์ดเพลง ศาลาคนเมา เพชร สหรัตน์ Cover

เนื้อเพลง ศาลาคนเมา เพชร สหรัตน์ Coverใจคนเราวันที่เขาเขี่ยทิ้ง ใครจะยิ้มได้ โปรดบอกฉันที มีแค่ใจที่รักเขามาหลายปี เจ็บอีหลี มีแต่กินน้ำตา เขาไม่รู้หรอก ว่ารักมันมีค่า ถึงมอบแต่หยดน้ำตาให้มาช้ำ ทำได้เพียงแหลกให้เมาๆๆให้ลืมเขา ผู้บ่าวที่ทิ้งไป เมาจนเซ กะย้อนอ้ายมันหลายใจ คือเฮ็ดได้ หัวใจเจ้ามีบ่ เปิดเพลงอกหักดังๆแล้วสาดดีกรีลงคอ คือจบง่ายแท้อีพ่อ โอ้ยบ่เข้าใจ นั่งอยู่ศาลา พร้อมกับหมาตัวนึ่ง ทำซึ้งพร้อมกับดึงเบียร์ลงคอ ไผบ่ฮักกะส่าง กะส่างแม่มันเถาะ มื้อนี้ขอเมาให้พอ พอให้ลืมเขา ที่เป็นคนเมา เพราะเจ้านอกใจ ฮักสิตาย กะไปนำเขา กินญ้าแทนข้าวมาหลายปี บ่ฮักกะบอกบ่ฮัก อย่าให้ความหวังแล้วหนี เสียหลักเซหาดีกรี มีแฟนหลายใจ ศาลาคนเมา ชาวบ้านตั้งให้ ถืกคีงหลาย เมื่อใจมันห้าว โสเมาให้ลืมผู้บ่าวที่เขานอกใจ คั่นมักเขาหลายไสหัวไปโล้ด แค่เป็นโสดคงบ่ถึงตาย คืนนี้ยาวๆกันไป แหล่งพักใจคือศาลาคนเมา