ศาลาคนเมา

 ดอกแค เซอร์ลาว ศาลาคนเมา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ศาลาคนเมา ดอกแค เซอร์ลาว

B G#m | C#m F# |B G#m | F# |B | D#m | G#m | D#m |E | D#m G#m |C#m F# | B |

ใจBคนเราวันที่เขD#mาเขี่ยทิ้งใครจะยิ้มG#mได้ โปรดบอกฉันทีD#mมีBแค่ใจที่รักเขาD#mมาหลายปีเจ็บอีหG#mลี มีแต่กินน้ำตD#mเขEาไม่รู้หรอF#ก.. ว่ารักD#mมันมีค่G#mถึงมอEบแต่หยดน้ำตF#าให้มาช้ำB

ทำBได้เพียงแหลกให้เมD#mา ๆ ๆให้ลืมเขG#mา ผู้บ่าวที่ทิ้งไD#mเมBาจนเซ กะย้อนอ้ายD#mมันหลายใจคือเฮ็ดไG#mด้ หัวใจเจ้ามีบ่D#mเปิดเพลEงอกหักดัง ๆF# แล้วสาD#mดดีกรีลงคG#mคือจบEง่ายแท้อีพ่อ F# | F#     โอ้ย..บ่เข้าใจB

นั่C#mงอยู่ศาลา พร้อมกับหมD#mาตัวนึ่งทำซึ้Eงพร้อมกับดึงF#เบียร์ลงคBไผEบ่ฮักกะส่F#าง กะส่าD#mงแม่มันเถG#mาะมื้อนี้Eขอเมาให้พอ.F# | F#.    พอให้ลืมเขา B | B

ที่เป็นคนเมEา เพราะเจ้านอกใF#ฮักสิตาD#mย กะไปนำเขG#mกินญ้Eาแทนข้าF#วมาหลายปีBบ่ฮัEกกะบอกบ่ฮัF#ก  อย่าให้D#mความหวังแล้วหG#mนีเสียหลัC#mกเซหาดีกรี..F# | F#     มีแฟนหลายใB

ศาลาคนเมEา ชาวบ้านตั้งให้F#ถืกคีงหลD#mาย เมื่อใจมันห้าG#mโสเมEาให้ลืมผู้บ่าF#วที่เขานอกBใจคั่นมักเขาหลาEยไสหัวไปโล้F#แค่เป็นโสD#mดคงบ่ถึงตาG#mคืนนี้Eยาวๆกันไป..F# | F#    แหล่งพักใจ.F#.คือศาลาคนเมG#m

E F# | D#m G#m |E F# | B |E F# | D#m G#m |E F# | G#m |

* | ** | *** |

E F# | D#m G#m || E F# | B |E F# | D#m G#m || E F# | G#m || G#m |คอร์ดเพลง ศาลาคนเมา ดอกแค เซอร์ลาว

เนื้อเพลง ศาลาคนเมา ดอกแค เซอร์ลาวใจคนเราวันที่เขาเขี่ยทิ้ง ใครจะยิ้มได้ โปรดบอกฉันที มีแค่ใจที่รักเขามาหลายปี เจ็บอีหลี มีแต่กินน้ำตา เขาไม่รู้หรอก ว่ารักมันมีค่า ถึงมอบแต่หยดน้ำตาให้มาช้ำ ทำได้เพียงแหลกให้เมาๆๆให้ลืมเขา ผู้บ่าวที่ทิ้งไป เมาจนเซ กะย้อนอ้ายมันหลายใจ คือเฮ็ดได้ หัวใจเจ้ามีบ่ เปิดเพลงอกหักดังๆแล้วสาดดีกรีลงคอ คือจบง่ายแท้อีพ่อ โอ้ยบ่เข้าใจ นั่งอยู่ศาลา พร้อมกับหมาตัวนึ่ง ทำซึ้งพร้อมกับดึงเบียร์ลงคอ ไผบ่ฮักกะส่าง กะส่างแม่มันเถาะ มื้อนี้ขอเมาให้พอ พอให้ลืมเขา ที่เป็นคนเมา เพราะเจ้านอกใจ ฮักสิตาย กะไปนำเขา กินญ้าแทนข้าวมาหลายปี บ่ฮักกะบอกบ่ฮัก อย่าให้ความหวังแล้วหนี เสียหลักเซหาดีกรี มีแฟนหลายใจ ศาลาคนเมา ชาวบ้านตั้งให้ ถืกคีงหลาย เมื่อใจมันห้าว โสเมาให้ลืมผู้บ่าวที่เขานอกใจ คั่นมักเขาหลายไสหัวไปโล้ด แค่เป็นโสดคงบ่ถึงตาย คืนนี้ยาวๆกันไป แหล่งพักใจคือศาลาคนเมา