สะดุดตาสะดุดใจ

 อานัส ต้นกล้าคนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สะดุดตาสะดุดใจ อานัส ต้นกล้าคนเพลง

C | Am | F | G |C | Am | F | G |C | Am | F | G |C | Am | F | G |

ฉัCนอยู่ตัวคนเดียว ฉันAmยังเดินคนเดียวฉัFนกินข้าวคนเดียวอยู่ทุกวัGไปไหCนก็ไปคนเดียว ฉันAmยังไม่มีใครก็คFงต้องนอนเหงาใจอยู่ทุกคืG

เห็Cนเธอเดินคนเดียว ก็หวัAmงว่าไม่มีใครเธFอก็คงเหงาใจเหมือน ๆ กัGฉัCนก็ตัวคนเดียว ถ้าAmยังไม่มีใครถ้าเรFาจะอาหัวใจมาใกล้Gกัน

ก็เธอน่ารัAmก สะดุดGตาเธอทำFให้ฟ้าทุกวันดูสดCใสก็เธอน่ะสวAmย ๆ ๆ สะEmดุดใจเธอทำFให้ใจของฉัน.. เต้นGไม่เป็นกระบวน

เธอCมาทำให้ฉันรักหมดหัวใAmเจอเธอเพียงครั้งรู้เลยว่าใช่Fเธอทำให้เพ้อและหวั่นไหGว..ในใจฉัน

ชาCดีชาดีดา ดีชาดีดAmดีชาดีดา ดีชาดีดFา  ดีชาดีดา ดีดาดGอยากให้รู้ว่ารักเธอ

C | Am | F | G |C | Am | F | G |

* | ** | *** |

C | Am | F | G |

อยากให้รู้ว่ารักเธอ          | C | Am | F | G | อยากให้รู้ว่ารักเธCคอร์ดเพลง สะดุดตาสะดุดใจ อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง สะดุดตาสะดุดใจ อานัส ต้นกล้าคนเพลงฉันอยู่ตัวคนเดียว ฉันยังเดินคนเดียว ฉันกินข้าวคนเดียวอยู่ทุกวัน ไปไหนก็ไปคนเดียว ฉันยังไม่มีใคร ก็คงต้องนอนเหงาใจอยู่ทุกคืน เห็นเธอเดินคนเดียว ก็หวังว่าไม่มีใคร เธอก็คงเหงาใจเหมือนๆกัน ฉันก็ตัวคนเดียว ถ้ายังไม่มีใคร ถ้าเราจะอาหัวใจมาใกล้กัน ก็เธอน่ารัก สะดุดตา เธอทำให้ฟ้าทุกวันดูสดใส ก็เธอน่ะสวยๆๆสะดุดใจ เธอทำให้ใจของฉัน เต้นไม่เป็นกระบวน เธอมาทำให้ฉันรักหมดหัวใจ เจอเธอเพียงครั้งรู้เลยว่าใช่ เธอทำให้เพ้อและหวั่นไหวในใจฉัน ชาดีชาดีดา ดีชาดีดา ดีชาดีดา ดีชาดีดา ดีชาดีดา ดีดาดา อยากให้รู้ว่ารักเธอ อยากให้รู้ว่ารักเธอ อยากให้รู้ว่ารักเธอ