พี่ยอมไม่กินหมู(ซายอ2)

บ.เบิ้ล สามร้อย, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

F Am | Dm |A# C | F |

หาFกพี่แหลงออกไAmปไม่ถูกใจน้อDmตัA#วพี่บ่าวก็ต้อCงบัดสีเปล่Fาหล่าว CหาFกจะแหลงคำมีAmอยู่..เต็มอกDmบ่าวเดี๋ยวจะไม่A#เข้าใจกันหลCาว เหมือนกะแซะแดมอ F C

พี่Fไทยพุทธ น้องเป็AmนไทยมุสลิDmอยาA#กให้เธอได้ลิ้Cมวิถีบ้าFนพี่  Cน้อFงคงไม่มีใคAmร เช็คตามมาหลาDmยที่ความรู้สึA#กของคนประนี้C อยากแหลงยาวีให้Fชับ..  F7

ซายอกะแซะแดมA#พี่ไม่ขCอแหลงเหมือนใคFรเขาอยากจะแหลงภาษาบ้านเรA#แบบใต้ ๆC ว่าชอบสูจังFเลยบอกตามคำสั่งหัวใA#จ มันร้อนรุ่ม ๆC ไม่กล้าเฉFลยแต่พอเจอหน้ากลับช็อตA#เลยเพราะเรCามันคนขี้Fอาย..  C

เพราะเธอนั้นน่ารัA#ก อยากจะลัCกพาเธอหยFบไว้ทางศาสนาไม่เป็นไA#ร แค่เพียงหัวใCจน้องให้กันมFป้ะม้ะน้อA#งคงไม่ว่าไรC  ถ้าพี่ทำAmได้เหมือน..ที่Dmว่าจะยอA#มอดหมูเดินหน้Cา  ถ้าน้องให้เป็Fนแฟน

A# C | F Dm |A# C | F |A# | C |

* | ** | *** |

A# C | F |