ซายอกาเซะห์แดมอ

  อานัส   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซายอกาเซะห์แดมอ อานัส ต้นกล้าคนเพลง

A | F#m | D | E |

ได้มาเจAอน้องสาวคนงามสาวอิสลาF#mมผิวขาวตาคมจมูDกก็โด่ง ๆ ช่างสวยเกินใคEน้องนั้นพูAดภาษายาวี  ตัวบังนี้F#mอาจไม่เข้าใจมันแปลDว่าอะไร  แต่ความจริงใจEบังมีเกินร้อย..E

อยากโทC#mรไปหาทุกวัF#mแต่ไม่รู้Dเธอใช้เบอร์อะไEอยากจะบอC#mกว่ารัก รักเธF#mอมากมายเธอจะรู้Dหม้าย.. หากฉันไม่C#mพูดไปเธอจะรู้Dหม้าย.. หากบอกเพียC#mงสายตาจะรวบรวDมความกล้า.. บอกเธอยังไง..E | E.

คำว่าซายDอกาเชะห์แดมEอ..นั้นแปลว่าไหC#mร่..สักทีF#mเธอก็ทำDเป็นบัดสีE  หน้าแดงAก่ำคำว่ายาเงDาะเป็นพันพรืEอ  ที่แหลงมC#mาอย่างนั้F#mเธอก็บอDกตอบมาพลัEน เรารักสูA

D E | C#m F#m |D | E |

* | ** | ** |

บังจะบอBmกน้องเหมือนกัEน..ซายอกาเชะห์แดมAอ..คอร์ดเพลง ซายอกาเซะห์แดมอ อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง ซายอกาเซะห์แดมอ อานัส ต้นกล้าคนเพลงได้มาเจอน้องสาวคนงาม สาวอิสลามผิวขาวตาคม จมูกก็โด่งๆช่างสวยเกินใคร น้องนั้นพูดภาษายาวี ตัวบังนี้อาจไม่เข้าใจ มันแปลว่าอะไร แต่ความจริงใจบังมีเกินร้อย อยากโทรไปหาทุกวัน แต่ไม่รู้เธอใช้เบอร์อะไร อยากจะบอกว่ารัก รักเธอมากมาย เธอจะรู้หม้าย หากฉันไม่พูดไป เธอจะรู้หม้าย หากบอกเพียงสายตา จะรวบรวมความกล้า บอกเธอยังไง คำว่าซายอกาเชะห์แดมอ นั้นแปลว่าไหร่สักที เธอก็ทำเป็นบัดสี หน้าแดงก่ำ คำว่ายาเงาะเป็นพันพรือ ที่แหลงมาอย่างนั้น เธอก็บอกตอบมาพลัน เรารักสู บังจะบอกน้องเหมือนกัน ซายอกาเชะห์แดมอ