สิงึดติ

 เต๊ะ ตระกูลตอ สิงึดติ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตระกูลตอ

Cm | Gm |Cm | Gm |Fm | A# | D# |

บ่Cmต้องย้านอ้ายสิไปตีเขาอ้าGmยบ่เอาชีวิตไปเสี่ยงดอกฮักCmเขาสา อ้ายบ่ว่าเจ้าดอกเก็ตGmเอาท์ออกจากใจอ้ายสาน้Cmองมีใหม่ อ้ายมีได้คือกันน้อGmงย่องกัน ย่องกันคือกันละว่ะFmนมมือพร้อมกับภาวนาสาA#ธุเด้อ อย่าพ้อกันอีกเด้อ.. Cm | Cm

ความฮักที่ดีG#.. บ่มีความหมA#ายจบ ๆ กันไGmป  เอาง่าย ๆ เลยบ่ Cm Bbเป็นโสดบ่ตาG#ย  ส่ำบายใจเน๊A#าะกะขG#อให้น้องโชคดี    A# | A#

กะบอกให้ไปG# ให้ไป ให้น้องไปA#สากะบอกให้ลGmา ให้ลา ให้ลา ให้ลากันไCmแม่นน้องบ่แคFmร์ กะแล้วแต่บ่สนA#ใจ พอกันที..  D# | D#กะบอกให้ลืG#ม ให้ลืม ให้น้องลืมA#กันสิฮักกับเขGmาคนนั้น สิงึดติCmอ้ายหน้าตาดีFm  หาใหA#ม่มื้อใด๋กะได้    D# | D#

บ่Cmสนใจล่ะปะสาผู้สาวเฮGmาหาเอามื้อได๋กะได้ตั่วผู้สาCmวหลายใจ ละผู้สาวซั่ว ๆเขGmามาตั๋วให้ฮักและตายใจเมื่Cmอเลือกแล้วกะบ่ต้องขอโทษโสGmดกะดีสิไผกะได้บ่Fmมีน้ำตามีแต่น้ำลายบ่มีA#ห้องไห้ มีแต่ห้องหืย..Cm | Cm

* | ** |

Cm | Gm |Cm | Gm |Fm | A# |D# | D# |

* | ** |

กูสิงึดติFm  สิไปตาA#ยทางได๋กะไป   D# | D#

Cm | Gm |Cm | Gm |Fm | A# | D# || D# |คอร์ดเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตระกูลตอบ่ต้องย้านอ้ายสิไปตีเขา อ้ายบ่เอาชีวิตไปเสี่ยงดอก ฮักเขาสา อ้ายบ่ว่าเจ้าดอก เก็ตเอาท์ออกจากใจอ้ายสา น้องมีใหม่ อ้ายมีได้คือกัน น้องย่องกัน ย่องกันคือกันละว่ะ พนมมือพร้อมกับภาวนา สาธุเด้อ อย่าพ้อกันอีกเด้อ ความฮักที่ดี บ่มีความหมาย จบๆกันไป เอาง่ายๆเลยบ่ เป็นโสดบ่ตาย ส่ำบายใจเน๊าะ กะขอให้น้องโชคดี กะบอกให้ไป ให้ไป ให้น้องไปสา กะบอกให้ลา ให้ลา ให้ลา ให้ลากันไป แม่นน้องบ่แคร์ กะแล้วแต่บ่สนใจ พอกันที กะบอกให้ลืม ให้ลืม ให้น้องลืมกัน สิฮักกับเขาคนนั้น สิงึดติ อ้ายหน้าตาดี หาใหม่มื้อใด๋กะได้ บ่สนใจล่ะปะสาผู้สาว เฮาหาเอามื้อได๋กะได้ตั่ว ผู้สาวหลายใจ ละผู้สาวซั่วๆเขามาตั๋วให้ฮักและตายใจ เมื่อเลือกแล้วกะบ่ต้องขอโทษ โสดกะดีสิไผกะได้ บ่มีน้ำตามีแต่น้ำลาย บ่มีห้องไห้ มีแต่ห้องหืย กูสิงึดติ สิไปตายทางได๋กะไป