เสียโง่

เอฟ วรัญญู, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

A E | F#m |D E | A E |

ถูกหลAอกก็รู้อยู่  ได้ยินทั้งหูE ได้เห็นทั้งตF#mที่เธDอแกล้งหลอกฉันมา.. เพื่อให้หาEยเหงาสิ่งไหAนที่เธอพูด  เราก็แกล้Eงทำเป็นหูF#mเบาหลอกใจเอDงว่าเธอรักเรEา  ไม่ใช่เขEาที่เป็นตัวAจริง

แต่สุดท้าBmย.. เธอบอกว่าเธอรัF#mกเขาไม่น่าเลยเรDา  ปล่อยให้เขาหลอกอยู่ตั้งนาE

ว่าพรือไอ้หน้าโAง่  ไอ้คนโม้Eที่ไม่เจียมตัF#mถูกหลอกมั่วตั้Dว  หมดทั้งตัEว เหม็ดทั้งใAเธอพูEดจำไว้มั่Aง.. ว่าคนอย่างฉัEนไม่มีอะไF#mมีแต่หัวใBmจ.. ที่ใช้ไม่ได้E  หน้าตาไม่Aดี..E

A E | F#m |D E | A E |

จากนี้Aและต่อไป.. ฉันจะคอEยขัดขวางใจF#mเธอขวากหนาDมให้เธอพบเจอ  จะได้รู้E มันเป็นอย่างไรเสียรู้Aก็แค่นั้น  แต่ว่าฉันEนั้นมันสะF#mใจให้รู้Dว่าใครเป็นใคEร  หรอยหวาใคEร ให้รู้เสียAกัน

D | A | E | F#m |D E | A F#m |Bm E | A | E |

** | ** |

A E | F#m |D E | A |