เสียโง่

 เอฟ วรัญญู ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียโง่ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

A E | F#m |D E | A E |

ถูกหลAอกก็รู้อยู่  ได้ยินทั้งหูE ได้เห็นทั้งตF#mที่เธDอแกล้งหลอกฉันมา.. เพื่อให้หาEยเหงาสิ่งไหAนที่เธอพูด  เราก็แกล้Eงทำเป็นหูF#mเบาหลอกใจเอDงว่าเธอรักเรEา  ไม่ใช่เขEาที่เป็นตัวAจริง

แต่สุดท้าBmย.. เธอบอกว่าเธอรัF#mกเขาไม่น่าเลยเรDา  ปล่อยให้เขาหลอกอยู่ตั้งนาE

ว่าพรือไอ้หน้าโAง่  ไอ้คนโม้Eที่ไม่เจียมตัF#mถูกหลอกมั่วตั้Dว  หมดทั้งตัEว เหม็ดทั้งใAเธอพูEดจำไว้มั่Aง.. ว่าคนอย่างฉัEนไม่มีอะไF#mมีแต่หัวใBmจ.. ที่ใช้ไม่ได้E  หน้าตาไม่Aดี..E

A E | F#m |D E | A E |

จากนี้Aและต่อไป.. ฉันจะคอEยขัดขวางใจF#mเธอขวากหนาDมให้เธอพบเจอ  จะได้รู้E มันเป็นอย่างไรเสียรู้Aก็แค่นั้น  แต่ว่าฉันEนั้นมันสะF#mใจให้รู้Dว่าใครเป็นใคEร  หรอยหวาใคEร ให้รู้เสียAกัน

D | A | E | F#m |D E | A F#m |Bm E | A | E |

** | ** |

A E | F#m |D E | A |คอร์ดเพลง เสียโง่ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

เนื้อเพลง เสียโง่ เอฟ วรัญญู วงฟิน FINถูกหลอกก็รู้อยู่ ได้ยินทั้งหู ได้เห็นทั้งตา ที่เธอแกล้งหลอกฉันมา เพื่อให้หายเหงา สิ่งไหนที่เธอพูด เราก็แกล้งทำเป็นหูเบา หลอกใจเองว่าเธอรักเรา ไม่ใช่เขาที่เป็นตัวจริง แต่สุดท้าย เธอบอกว่าเธอรักเขา ไม่น่าเลยเรา ปล่อยให้เขาหลอกอยู่ตั้งนาน ว่าพรือไอ้หน้าโง่ ไอ้คนโม้ที่ไม่เจียมตัว ถูกหลอกมั่วตั้ว หมดทั้งตัว เหม็ดทั้งใจ เธอพูดจำไว้มั่ง ว่าคนอย่างฉันไม่มีอะไร มีแต่หัวใจ ที่ใช้ไม่ได้ หน้าตาไม่ดี จากนี้และต่อไป ฉันจะคอยขัดขวางใจเธอ ขวากหนามให้เธอพบเจอ จะได้รู้ มันเป็นอย่างไร เสียรู้ก็แค่นั้น แต่ว่าฉันนั้นมันสะใจ ให้รู้ว่าใครเป็นใคร หรอยหวาใคร ให้รู้เสียกัน