เท (Tay)

เท, The Mousses, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

เหนื่Fอย.. มันเหนื่อยที่จะรักAmใครเหนื่อยที่ต้องใช้Dm..หัวใจCแล้วสุดท้าA#ยก็ไม่เหลือCใครอยู่อย่างนี้F.. ไม่เคยจะได้เจAmอเลยสักทีคนที่เค้DmารักเรCา.. คงไม่มีA# มันคงไม่มีCจริง

กี่คGmนที่เข้ามาที่ทำเหมือนจะดีพูดคำหวาAmนหลอกให้เรานั้นเทใจเบื่อก็ทิ้Gmงกันอย่างเดิมก็เทกันอย่างเดิมไม่อยากเสีCยใจ ไม่เอาแล้ว

Fอ..แล้Amว.. กับความรัDmกลวงหลCอกจากนี้A#... ไAmป..  ความรัGmกที่ไม่จริงฉันขอCพอเหนื่Fอย..แล้Amว.. ไม่อยากเสีDmยน้ำตCไม่อยากเสีA#ย..เวลAmา..  ไม่ขGmอรักใครแล้C

เบื่Fอ.. เบื่อที่ต้องเสียAmใจเบื่อที่ต้องร้Dmองไห้จCน..แทบไม่มีA#แม้น้ำตCา..ให้ไหFล..ถ้าใจฉันไม่มีAm..ใครต้องการงั้นฉันขDmอใช้มัCน.. รักฉันเอA#ง..ก็แล้Cวกัน

* | ** |

Gm | Am |Gm | C |

** |

จะไม่ขGmอ..  รัAmก..  ใคA#mร... อีกเลย

F | Am | Dm C | A# C | F |