I'M SORRY (สีดา)

 I'M SORRY The Rube สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง I'M SORRY (สีดา) The Rube

C | Em7 |F | G |

วันนี้Dm..คำว่าเราก็คงGไม่มี..อีกแล้ว C | CจะขDmอร้องให้เธอนั้นย้อGนคืน ก็ไม่มีCวี่แวว..C

คือฉันนั้Amนเป็นคนผิดเองผิดและพลั้Gงพลาดไปซะจนใจเธอเริ่มทFนไม่ไหว..Fเมื่อวันนี้Amเธอมีคำบอกลาส่วนตัวฉันGก็มีคำหนึ่งคำที่ไม่เคยพูFดไปจะบอกเธอในวันนี้G

(คือ)ฉันเสียCใจ ที่ฉันEmชอบทำผิดไปEทุกทีAmความคิGดไม่ตรงกับใจสักทีFถ้าหากยังเป็นEmคนแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอDmจะยังเข้าใจกันบ้างไหGถ้าหากความผิดที่ฉันCทำ..มันย้ำEmให้เธอต้อEงเสียใAmมันย้ำGให้เธอต้องร้องไห้FขอโทEmษ..จากหัวใDmแต่จะให้ดีกว่านี้Gก็คงไม่ไหวจริง ๆC

โอ้ว่า โอ้Dmว่าอกเอย โอ้พระรามแพ้รักไม่หวั่นจะรEmบสยมยักษ์ จะหักเอากรุงลงกาแต่ว่าความรักDmกลับโดนอุบาย ไม่เชื่อใจสีดาวาดรูปยักEmษ์ ดั่งแทงใจสั่งให้วายชีวา

ผิดไปแล้Fวหนอใจ..ที่ผลักไEmสแก้วตาโปรดรับรู้A#แม่สีดา พี่พลาดไปG..

** |

โอ้ว่าพระราDmมยังแคลงใจ จบศึกกรุงลงกาพิสูจน์เจ้านาEmงสีดา ให้บุกเดินลุยไฟแต่ว่ารูปยักDmษ์ไม่ทันได้ถาม กลับสนองดวงใจแค่เพียงเจ้าคิดEmเจ้าแค้น เจ้านางไม่เคยจะคิดปันใจแต่กว่าจะรู้Fก็ตอนเมื่อสายจะให้พี่ทำยังไงต้องให้พี่ตาEmยเลยแกล้งตายยิ่งกลับทำลายดวงใจเข้าไปDmใหญ่

อยากจะบอกเธอGว่าฉันเสียใจ.. จริง ๆคอร์ดเพลง I'M SORRY (สีดา) The Rube

เนื้อเพลง I'M SORRY (สีดา) The Rubeวันนี้คำว่าเราก็คงไม่มีอีกแล้ว จะขอร้องให้เธอนั้นย้อนคืน ก็ไม่มีวี่แวว คือฉันนั้นเป็นคนผิดเอง ผิดและพลั้งพลาดไปซะจนใจเธอเริ่มทนไม่ไหว เมื่อวันนี้เธอมีคำบอกลา ส่วนตัวฉันก็มีคำหนึ่งคำที่ไม่เคยพูดไป จะบอกเธอในวันนี้ คือฉันเสียใจ ที่ฉันชอบทำผิดไปทุกที ความคิดไม่ตรงกับใจสักที ถ้าหากยังเป็นคนแบบนี้ ไม่รู้ว่าเธอจะยังเข้าใจกันบ้างไหม ถ้าหากความผิดที่ฉันทำมันย้ำให้เธอต้องเสียใจ มันย้ำให้เธอต้องร้องไห้ ขอโทษจากหัวใจ แต่จะให้ดีกว่านี้ก็คงไม่ไหวจริงๆโอ้ว่า โอ้ว่าอกเอย โอ้พระรามแพ้รัก ไม่หวั่นจะรบสยมยักษ์ จะหักเอากรุงลงกา แต่ว่าความรักกลับโดนอุบาย ไม่เชื่อใจสีดา วาดรูปยักษ์ ดั่งแทงใจสั่งให้วายชีวา ผิดไปแล้วหนอใจที่ผลักไสแก้วตา โปรดรับรู้แม่สีดา พี่พลาดไป โอ้ว่าพระรามยังแคลงใจ จบศึกกรุงลงกา พิสูจน์เจ้านางสีดา ให้บุกเดินลุยไฟ แต่ว่ารูปยักษ์ไม่ทันได้ถาม กลับสนองดวงใจ แค่เพียงเจ้าคิดเจ้าแค้น เจ้านางไม่เคยจะคิดปันใจ แต่กว่าจะรู้ก็ตอนเมื่อสายจะให้พี่ทำยังไง ต้องให้พี่ตายเลยแกล้งตาย ยิ่งกลับทำลายดวงใจเข้าไปใหญ่ อยากจะบอกเธอว่าฉันเสียใจ จริงๆ