เสีย (Lose)

เสีย, The Rube, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

A Amaj7 | A7 A6 |Bm | E |

Bm   ตั้งแต่เธอไปจากฉัE   จากวันนั้Aนไม่เหมือนเดิE/G#ม..อีกต่อไF#mป..Bm   ตั้งแต่ที่เราเลิกกัEน..   ชีวิตAฉัน..หมE/G#ดความหมEmาย   ไม่Aอาจหาถ้อยคำDมาอธิบาEย.. ว่าตอนนี้

 ฉัAนเสียใE/G#จ  เสียดาF#mย  เสียควาEมรู้สึก..D เสียคนC#m ๆ หนึ่งที่รัBmกที่ซึ้งทั้งหัวEใจ ต้องเสีF#mยเธอให้เขEา เสียคำDว่าเราที่เคยAใช้เสีBmยใจ แต่ไม่พร้อEมปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดี(A)

Bm   ต่อไปคงมีแต่ฉัE   อยู่ลำพัAง  ไร้เธE/G#อข้างกาF#mBm   อยากให้มันเป็นแค่ฝัE   แค่เท่านั้Aน แค่เพีE/G#ยงฝันร้าF#m   เกิAนจะหาถ้อยคำDจะมาบรรยาEย.. ว่าตอนนี้

** |

F#m | Bsus4 B |D | E F# |

B F#/A# | G#m | F# |E D#m | C#m F# |

  ฉัBนเสียใF#/A#จ  เสียดาG#mย  เสียควาF#มรู้สึก..C#m  เสียคนD#m ๆ หนึ่งที่รัEกที่ซึ้งทั้งหัวF#ใจ  ต้องเสีG#mยเธอให้เขF#า เสียคำEว่าเราที่เคยBใช้  เสีC#mยใจ.. ที่รั้งF#เธอไว้ไม่ไหว

  บอกเลยว่า.. ฉัBนเสียใF#/A#จ  เสียดาG#mย  เสียควาF#มรู้สึก..E  เสียคนD#m ๆ หนึ่งที่รัC#mกที่ซึ้งทั้งหัวF#ใจ  ต้องเสีG#mยเธอให้เขF#า เสียคำEว่าเราที่เคยBใช้  เสีC#mยใจ  แต่ไม่พร้อF#มปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดี

B Bmaj7 | B7 B6 | C#m F# | B |