ทุ่งนางคอย

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทุ่งนางคอย ต่าย อรทัย

Am | Am |C Em | Am |Am | C |Dm G | Am |

มองAm.. ลิบลิ่Gว แถวทิวพนAmใกล้ค่ำย่ำสนธยDmา  กลุ่มชาวนEmาก็เลิกจาAmกงานคุณพ่อเดินหน้Cา  เราพEmากันเดินกลับบ้าAmท้ายสุดDนั่นคือแฟนฉัAmน  เมื่อก่อนนั้น รักปาEmนจะกลืน

สองAm.. เราเดิGนเคียงคู่สุขสัAmนต์อยู่อย่างนี้ทุกวัDmน  เธอกับฉัEmนรักกันหวานชื่Amเป็นบางโอCกาส  เรานัดEmพบกันกลางคืAmว่ารักGจะไม่เป็นอื่Amน  จะยั่งจะยืน ไม่จากไม่จรDm Em

แต่พอไม่นานAm.. เธอจากบ้านเกิดเมืองเรDmทุ่งนาดูช่างเงียบเหAmงา  จากบ้านเรา เข้าพรDmะนคร  Emคงลืมเสียแล้Amว.. น้องแก้วเคยรักมาCก่อนมันเหมือนเป็นลางสังหรAmณ์..ว่าต้องจรจากฉัDmนไกล   Em

แล้Amว.. ต่อมGาไม่นานเท่าAmไรข่าวเธอนั้นหายไDmป  ก็กระจEmาย อายคนแถวAmนั้นจะรอจนCกว่า.. เธอนั้Emนจะมาเยี่ยมบ้าAmฉันคอยเธอนานแสนDmนานไม่เห็นเธอนั้Gน.. ผ่านCมาอีกเลย

Am | G |Em D | Em |C Dm | Em Am |Dm Em | Am |

** |

Am | C || Dm G | Am |



คอร์ดเพลง ทุ่งนางคอย ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง ทุ่งนางคอย ต่าย อรทัยมอง ลิบลิ่ว แถวทิวพนา ใกล้ค่ำย่ำสนธยา กลุ่มชาวนาก็เลิกจากงาน คุณพ่อเดินหน้า เราพากันเดินกลับบ้าน ท้ายสุดนั่นคือแฟนฉัน เมื่อก่อนนั้น รักปานจะกลืน สอง เราเดินเคียงคู่สุขสันต์ อยู่อย่างนี้ทุกวัน เธอกับฉันรักกันหวานชื่น เป็นบางโอกาส เรานัดพบกันกลางคืน ว่ารักจะไม่เป็นอื่น จะยั่งจะยืน ไม่จากไม่จร แต่พอไม่นาน เธอจากบ้านเกิดเมืองเรา ทุ่งนาดูช่างเงียบเหงา จากบ้านเรา เข้าพระนคร คงลืมเสียแล้ว น้องแก้วเคยรักมาก่อน มันเหมือนเป็นลางสังหรณ์ ว่าต้องจรจากฉันไกล แล้ว ต่อมาไม่นานเท่าไร ข่าวเธอนั้นหายไป ก็กระจาย อายคนแถวนั้น จะรอจนกว่า เธอนั้นจะมาเยี่ยมบ้าน ฉันคอยเธอนานแสนนาน ไม่เห็นเธอนั้น ผ่านมาอีกเลย