เธออายใครไหมที่เป็นแฟนฉัน

  วงแทมมะริน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   บ้านๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


เธออายใครไหมที่เป็นแฟนฉัน วงแทมมะริน

Dm | A# | F | C |

ไม่เลิศไม่หDmรูไม่รวยอย่างใครหรอกใคร ๆ มองแล้A#วก็คล้ายคนกระจอกคนธรรมดFาเดินดิน จะขอบอก..เธC

ว่าฉันโชคดีแค่ไหDmนที่เธอเข้ามาบอกมาบอกว่ารักA#ซ้ำ ๆ เธอคอยบอกทั้ง ๆ ที่ฉัFนก็เหมือนคนกระจอก แต่เธCอ..

A# เธอเดินเข้ามา โชคดีหนักหนFา เธอมีใจแต่มันมีA#ข้อสงสัยที่อยากถาCมเธอ..C.

เธออายใครไหมที่เป็นแฟนฉัFเดินจับมือฉัAmน เธออายใคDmรไหมคนที่ใช้Cชีวิตง่าย ๆA#  ตามสไตCล์เถื่อนโลโซถ้าชอบแนวนี้F อาจดูไม่ดีAm ใครมองไม่โDmก้แต่แหลงออกไปC ไม่ได้ขี้โม้A#..ถึงว่าเราCจะดูไม่โก้  (เธอจะไม่โง่ที่มารักเรา)

Dm | A# |

ไม่เลิศไม่หDmรู ก็แค่คน ๆ หนึ่งอยากขอบคุณเธA#อวันนี้ทำให้ซึ้งเข้ามาเพิ่มเติFมชีวิตคน ๆ หนึ่ง..ให้มีควาCมหมาย

* | ** |

Dm |F Am | Dm C | A# | C |F Am | Dm C | A# | C |

* | ** | ** |

Dm | A# || Dm | A# || F |คอร์ดเพลง เธออายใครไหมที่เป็นแฟนฉัน วงแทมมะริน

เนื้อเพลง เธออายใครไหมที่เป็นแฟนฉัน แทมมะรินไม่เลิศไม่หรูไม่รวยอย่างใครหรอก ใครๆมองแล้วก็คล้ายคนกระจอก คนธรรมดาเดินดิน จะขอบอกเธอ ว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่เธอเข้ามาบอก มาบอกว่ารักซ้ำๆเธอคอยบอก ทั้งๆที่ฉันก็เหมือนคนกระจอก แต่เธอ เธอเดินเข้ามา โชคดีหนักหนา เธอมีใจ แต่มันมีข้อสงสัยที่อยากถามเธอ เธออายใครไหมที่เป็นแฟนฉัน เดินจับมือฉัน เธออายใครไหม คนที่ใช้ชีวิตง่ายๆตามสไตล์เถื่อนโลโซ ถ้าชอบแนวนี้ อาจดูไม่ดี ใครมองไม่โก้ แต่แหลงออกไป ไม่ได้ขี้โม้ ถึงว่าเราจะดูไม่โก้ (เธอจะไม่โง่ที่มารักเรา) ไม่เลิศไม่หรู ก็แค่คนๆหนึ่ง อยากขอบคุณเธอวันนี้ทำให้ซึ้ง เข้ามาเพิ่มเติมชีวิตคนๆหนึ่งให้มีความหมาย