เธออายใครไหมที่เป็นแฟนฉัน

วงแทมมะรินแนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Dm | A# | F | C |

ไม่เลิศไม่หDmรูไม่รวยอย่างใครหรอกใคร ๆ มองแล้A#วก็คล้ายคนกระจอกคนธรรมดFาเดินดิน จะขอบอก..เธC

ว่าฉันโชคดีแค่ไหDmนที่เธอเข้ามาบอกมาบอกว่ารักA#ซ้ำ ๆ เธอคอยบอกทั้ง ๆ ที่ฉัFนก็เหมือนคนกระจอก แต่เธCอ..

A# เธอเดินเข้ามา โชคดีหนักหนFา เธอมีใจแต่มันมีA#ข้อสงสัยที่อยากถาCมเธอ..C.

เธออายใครไหมที่เป็นแฟนฉัFเดินจับมือฉัAmน เธออายใคDmรไหมคนที่ใช้Cชีวิตง่าย ๆA#  ตามสไตCล์เถื่อนโลโซถ้าชอบแนวนี้F อาจดูไม่ดีAm ใครมองไม่โDmก้แต่แหลงออกไปC ไม่ได้ขี้โม้A#..ถึงว่าเราCจะดูไม่โก้  (เธอจะไม่โง่ที่มารักเรา)

Dm | A# |

ไม่เลิศไม่หDmรู ก็แค่คน ๆ หนึ่งอยากขอบคุณเธA#อวันนี้ทำให้ซึ้งเข้ามาเพิ่มเติFมชีวิตคน ๆ หนึ่ง..ให้มีควาCมหมาย

* | ** |

Dm |F Am | Dm C | A# | C |F Am | Dm C | A# | C |

* | ** | ** |

Dm | A# || Dm | A# || F |