เธอเดินห้าง ฉันเดินดิน

วงเปิด, เอ็กซ์ วงเซ้าซี้, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

C G | F G |Am Em | F G || G |

คบกันCมานานหลายปี  แต่เธอนี้Emไม่เหมือนเมื่อก่อAmชีวิFตก็เหมือนละคร  คล้ายกับตอGนพระเอกอกหัก

พูCดในเรื่องความรัก  ยิ่งช้ำหนัEmกเมื่อเธอแหลงมAmตัวฉัFนนี้เหมือนอิบ้า  เมื่อรู้ว่Gาเธอมีคนใหม่หัวใจAmมันแทบสลาย  กินไม่ได้Emนอนก็ไม่หลับสมอFงของฉันมันกลับ  แถมGหัวใจยับเยิน.. G

เธอมันเดินห้าCง  ฉันมันเดินดิGความเคยชิAmนมันไม่เหมือนกัEmเธอมันอยู่สูFง  ฉันมันอยู่ต่ำEmไอ้เรามันดำF ส่วนเธอนั้นขาGเธอนั่นกินข้าCว  ฉันมันกินหญ้Gรู้ไหมว่Amามันเจ็บแค่ไหA7ที่ในหัวใFจ.. ของคGนที่มันรักเธC

G |

* | ** |

ห่างกัA#นดังฟ้าไกล  ไม่อาจเอื้อมไDmปดึงเธอมาเธอมีปีA#ก เธอเป็นนางฟ้า  ฉันแค่หมDmากระจอกตัวหนึ่งปัญญA#ามีแค่นี้ เอื้อมมือไDmปก็คงไม่ถึงที่จะฉุดดึGง เหนี่ยวรั้งให้เธอกลับมA

C G | Am |C G | Am |F | G || G |

** |

ที่ในหัวใFจ.. ของคGนที่มันรักเธC