เธอเดินห้าง ฉันเดินดิน

 วงเปิด เอ็กซ์ วงเซ้าซี้ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอเดินห้าง ฉันเดินดิน โจ๊ก วงเปิด feat. เอ็กซ์ วงเซ้าซี้

C G | F G |Am Em | F G || G |

คบกันCมานานหลายปี  แต่เธอนี้Emไม่เหมือนเมื่อก่อAmชีวิFตก็เหมือนละคร  คล้ายกับตอGนพระเอกอกหัก

พูCดในเรื่องความรัก  ยิ่งช้ำหนัEmกเมื่อเธอแหลงมAmตัวฉัFนนี้เหมือนอิบ้า  เมื่อรู้ว่Gาเธอมีคนใหม่หัวใจAmมันแทบสลาย  กินไม่ได้Emนอนก็ไม่หลับสมอFงของฉันมันกลับ  แถมGหัวใจยับเยิน.. G

เธอมันเดินห้าCง  ฉันมันเดินดิGความเคยชิAmนมันไม่เหมือนกัEmเธอมันอยู่สูFง  ฉันมันอยู่ต่ำEmไอ้เรามันดำF ส่วนเธอนั้นขาGเธอนั่นกินข้าCว  ฉันมันกินหญ้Gรู้ไหมว่Amามันเจ็บแค่ไหA7ที่ในหัวใFจ.. ของคGนที่มันรักเธC

G |

* | ** |

ห่างกัA#นดังฟ้าไกล  ไม่อาจเอื้อมไDmปดึงเธอมาเธอมีปีA#ก เธอเป็นนางฟ้า  ฉันแค่หมDmากระจอกตัวหนึ่งปัญญA#ามีแค่นี้ เอื้อมมือไDmปก็คงไม่ถึงที่จะฉุดดึGง เหนี่ยวรั้งให้เธอกลับมA

C G | Am |C G | Am |F | G || G |

** |

ที่ในหัวใFจ.. ของคGนที่มันรักเธCคอร์ดเพลง เธอเดินห้าง ฉันเดินดิน โจ๊ก วงเปิด feat. เอ็กซ์ วงเซ้าซี้

เนื้อเพลง เธอเดินห้าง ฉันเดินดิน โจ๊ก วงเปิด feat. เอ็กซ์ วงเซ้าซี้คบกันมานานหลายปี แต่เธอนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน ชีวิตก็เหมือนละคร คล้ายกับตอนพระเอกอกหัก พูดในเรื่องความรัก ยิ่งช้ำหนักเมื่อเธอแหลงมา ตัวฉันนี้เหมือนอิบ้า เมื่อรู้ว่าเธอมีคนใหม่ หัวใจมันแทบสลาย กินไม่ได้นอนก็ไม่หลับ สมองของฉันมันกลับ แถมหัวใจยับเยิน เธอมันเดินห้าง ฉันมันเดินดิน ความเคยชินมันไม่เหมือนกัน เธอมันอยู่สูง ฉันมันอยู่ต่ำ ไอ้เรามันดำ ส่วนเธอนั้นขาว เธอนั่นกินข้าว ฉันมันกินหญ้า รู้ไหมว่ามันเจ็บแค่ไหน ที่ในหัวใจ ของคนที่มันรักเธอ ห่างกันดังฟ้าไกล ไม่อาจเอื้อมไปดึงเธอมา เธอมีปีก เธอเป็นนางฟ้า ฉันแค่หมากระจอกตัวหนึ่ง ปัญญามีแค่นี้ เอื้อมมือไปก็คงไม่ถึง ที่จะฉุดดึง เหนี่ยวรั้งให้เธอกลับมา ที่ในหัวใจ ของคนที่มันรักเธอ