หวิบเเรงรู้หม้าย

 กุ๊ก ศักรินทร์ หวิบเเรงรู้หม้าย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หวิบเเรงรู้หม้าย กุ๊ก ศักรินทร์

D |G | F#m Bm | C | A || A |

เรื่องราBmวระหว่างเรานั้น.. ฉันยัF#mงฝังจิตฝังใจที่เธEmอสวมเขาให้กัAผ่านมBmาในวันนี้  เธอกลัF#mบมาบอกฉันว่าให้เราEmคบกัน.. เหมือนเดิAมได้หม้าย

Em  เจ็บเจียนAตาย  ที่เธอF#mนั้นเคยนอกใจBmกันบทเรียCนในครั้งนั้น มันทำให้ฉันAเลิกเป็นควาย

หวิบเธGออย่างแรงรู้หม้าย ที่เธF#mอนั้นเคยขี้หกกันเคยบอEmกกับฉัน จะรักAกันจนวันDตาย..Bmไซร้เธอGเป็นคนตอแหลพันนี้ อีกใจF#mเธอมีเขาซ่อนBmอยู่ไม่ต้องบอEmกก็รู้ว่าเธAอเป็นคนหลายDใจ

A |

อย่าเลBmย อย่ามาขอร้อง.. ให้ฉันF#mกลับไปหาเธอไม่ได้เบEmลอ  หลาบแล้วกับคนอย่างเธAอรู้หม้าย

* | ** |

G | F#m Bm | Em A | D |

** | ** |

ไม่ต้องบอEmกก็รู้ ว่าเห็Aนฉันเป็นของDตาย..คอร์ดเพลง หวิบเเรงรู้หม้าย กุ๊ก ศักรินทร์

เนื้อเพลง หวิบเเรงรู้หม้าย กุ๊ก ศักรินทร์เรื่องราวระหว่างเรานั้น ฉันยังฝังจิตฝังใจ ที่เธอสวมเขาให้กัน ผ่านมาในวันนี้ เธอกลับมาบอกฉัน ว่าให้เราคบกัน เหมือนเดิมได้หม้าย เจ็บเจียนตาย ที่เธอนั้นเคยนอกใจกัน บทเรียนในครั้งนั้น มันทำให้ฉันเลิกเป็นควาย หวิบเธออย่างแรงรู้หม้าย ที่เธอนั้นเคยขี้หกกัน เคยบอกกับฉัน จะรักกันจนวันตาย ไซร้เธอเป็นคนตอแหลพันนี้ อีกใจเธอมีเขาซ่อนอยู่ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอเป็นคนหลายใจ อย่าเลย อย่ามาขอร้อง ให้ฉันกลับไปหาเธอ ไม่ได้เบลอ หลาบแล้วกับคนอย่างเธอรู้หม้าย ไม่ต้องบอกก็รู้ ว่าเห็นฉันเป็นของตาย