ยาคุม

วงขุนแผน, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยาคุม วงขุนแผน

F#m E | F#m |F#m E | A |A |

เขาทำให้เธอเจ็บช้ำF#m  เธอไม่ต้องจำEไปฝังใF#mอย่าคิดระแวงอะไรD  ให้ลืมมันไปE เรื่องของเมื่อAวานอยู่กับเขBmา เขาให้เธอกินEยาคุมแต่ถูกแล้C#mวที่เธอป้องกันF#mไว้เผื่อพลาDดไป เธอไม่ต้อEงเสียใจคนเดียว

เพราะรัก เธอจึงป้องกัF#mน ก็ที่เธอทำEมันถูกแล้F#mไอ้หมอนั้นมันไม่มีแวDไม่มีความพร้อEมที่จะเป็นพ่อAเด็กก็เลยให้กินยาคุBmม คุมคุมเอาไEว้เพื่อเขC#mาจะเค้นหาคนF#mใหม่แต่ต่อจากนี้Dไป.. เธอไม่ต้องกิEนมันอีกแล้ว

เธอไม่ต้องกิF#mนยาคุมยาคุมเธอไม่ต้องคุC#mมกำนงกำเนิดเปิดเผDยไปเลย ไม่ต้องหลEบต้องซ่อนใครAอีกแล้วเธC#อไม่ต้องกิF#mนยาคุมยาคุมเพราะต่อจากนี้C#m ฉันขอให้เธอนั้นเริ่มต้นใหม่..กับฉัDน คนที่มีแต่รักแEท้

F#m | C#m |D E | A C# |F#m | C#m |D | E |

* | ** |

เธอไม่ต้องกิF#mนยาคุมยาคุมเธอไม่ต้องคุC#mมกำนงกำเนิดเปิดเผDยไปเลย ไม่ต้องหลEบต้องซ่อนใครAอีกแล้วเธC#อไม่ต้องกิF#mนยาคุมยาคุมเพราะต่อจากนี้C#m ฉันขอให้เธอนั้นเริ่มต้นใหม่..กับฉัDน คนที่มีแต่รักแEท้..ต่อจากนี้เธอไม่ต้องกินยาคุม

F#m E | F#m |F#m E | A |A |