เซาฮักบ่ได้

 เซาฮักบ่ได้ บอย พนมไพร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เซาฮักบ่ได้ บอย พนมไพร

C | Am | F Dm | G |C | Em | Dm | G |

บ่จำแน่บ่C.. ว่าเฮาสองคนฮักกัEmนส่ำใด๋คำหวานบาดAmใจ  ที่เจ้าเคยเว้าให้ฟัEmเจ้าลืFมแล้วบ่ความFmหลัง  ความฝัEmนสิพากันไปAmฮอดฝั่งมื้อนี้Dmบ่มีน้องหย่างDนำ สิเฮ็ดจั่งใด๋G

ใจอ้ายสลDmาย  เพราะคำว่าเฮาเลิกEmกันได้ยินคำนั้Fน  ใจอ้าDmยเหี่ยลงGขี้ดิน

ทุ่มเทความฮัFกให้เจ้าเบิดใจGทุ่มเทความฮัEmกที่มีให้Amไปบ่อาจสิดึDmงรั้งใจน้องไว้G..ให้เป็นคือCเก่าถ้าเจ้าบ่ฮัFก กะบ่เป็นหยัGถ้าน้องสิซัEmง กะซังโลดAmหล่าต่อให้เจ้Dmาไล่อ้ายส่ำหมGา กะเซาฮักบ่Cได้

C  | Em | Dm | G |

กะฮู้โตCอยู่.. ว่าอ้ายบ่คู่ควรEmเจ้าบ่ดีส่ำAmเขา  คนที่เจ้าให้ใEmเฮ็ดดีFให้ล้มให้ตาFmย คนบ่แม่Emน มันกะคือบ่Amใช้ขอยอDmมยกธงหัวใจG..ให้เขาไปCครอง

* | ** |

ถ้าน้องบ่ฮัFก กะบ่เป็นหยัGถ้าน้องสิซัEmง กะซังโลดAmหล่าต่อให้เจ้Dmาไล่อ้ายส่ำหมGา กะเซาฮักบ่Cได้

ต่อให้เจ้Dmาไล่อ้ายส่ำหมGา กะเซาฮักบ่Cได้

C | Em | Dm | G |C |คอร์ดเพลง เซาฮักบ่ได้ บอย พนมไพร

เนื้อเพลง เซาฮักบ่ได้ บอย พนมไพรบ่จำแน่บ่ ว่าเฮาสองคนฮักกันส่ำใด๋ คำหวานบาดใจ ที่เจ้าเคยเว้าให้ฟัง เจ้าลืมแล้วบ่ความหลัง ความฝันสิพากันไปฮอดฝั่ง มื้อนี้บ่มีน้องหย่างนำ สิเฮ็ดจั่งใด๋ ใจอ้ายสลาย เพราะคำว่าเฮาเลิกกัน ได้ยินคำนั้น ใจอ้ายเหี่ยลงขี้ดิน ทุ่มเทความฮักให้เจ้าเบิดใจ ทุ่มเทความฮักที่มีให้ไป บ่อาจสิดึงรั้งใจน้องไว้ให้เป็นคือเก่า ถ้าเจ้าบ่ฮัก กะบ่เป็นหยัง ถ้าน้องสิซัง กะซังโลดหล่า ต่อให้เจ้าไล่อ้ายส่ำหมา กะเซาฮักบ่ได้ กะฮู้โตอยู่ ว่าอ้ายบ่คู่ควรเจ้า บ่ดีส่ำเขา คนที่เจ้าให้ใจ เฮ็ดดีให้ล้มให้ตาย คนบ่แม่น มันกะคือบ่ใช้ ขอยอมยกธงหัวใจให้เขาไปครอง ถ้าน้องบ่ฮัก กะบ่เป็นหยัง ถ้าน้องสิซัง กะซังโลดหล่า ต่อให้เจ้าไล่อ้ายส่ำหมา กะเซาฮักบ่ได้ ต่อให้เจ้าไล่อ้ายส่ำหมา กะเซาฮักบ่ได้