เธอเปลี่ยนไป

 บอย พีชเมกเกอร์ Peacemaker สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอเปลี่ยนไป BOY PEACEMAKER บอย พีชเมกเกอร์
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bm A | G A |
Bm A | G A |

Bm A | G A |
Bm A | G |

มันเกิดอะไรDในใจระหว่างเราแต่ละวัAนดูเธอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือGนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมD Aอ..ไม่อยากจะคอDยระแวง และไว้ใจไม่อยากจะกลาAยมาคอยต้องถามเธอไม่ใช่Gเป็นคนงี่เง่าอะไรแบบนั้Dน ไม่ใช่Aเลย

บาBmงครั้ง.. เธอAเหมือนยังคิดถึงGใครและในAทุกครั้Bmง.. ก็ดูAเหมือนเธอไม่ได้Gฟังว่าฉันพูดอะไD | Aร...

ไม่บอกก็รู้Dว่าเธอนั้นเปลี่ยF#mนไปเธอคิดEmถึงใครกันบ้าง..วันนี้Gอะไรก็ไม่แF#mน่ซักอย่าง แล้วฉัEmนจะทำอย่างไAก็ได้แต่รัDกทั้งใจให้กับเธF#mอ  แต่ฉันEmจะทำไงได้..วันไหGนถ้าโดนเธอทิ้F#mงเมื่อไหร่จะหEmนีจะไปกับใคAรก็แล้วแต่เธ(D)

Bm A | G A |
Bm A | G |

ไม่เคยจะตาDมไปเจอ ยังต้องเจอเจอว่าเธA/C#อยังคุยยังคบใครไม่รู้Gทำไมที่ฉันต้องเจอเสมอ.D A.พยายาDมทำใจอยู่เรื่อยมาก็แต่ละคA/C#นเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอทั้ง ๆG ที่ดูไปแล้วมันเกินกว่านั้Dน..มาก ๆA เลย

* | ** |

Bm A | G |
Bm A | G | A |

** | ** |

Bm A | G A |
Bm A | G |

ก็แล้วแต่เธอ...คอร์ดเพลง เธอเปลี่ยนไป BOY PEACEMAKER บอย พีชเมกเกอร์

เนื้อเพลง เธอเปลี่ยนไป BOY PEACEMAKER บอย พีซเมกเกอร์มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา แต่ละวันดูเธอไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอ ไม่อยากจะคอยระแวง และไว้ใจ ไม่อยากจะกลายมาคอยต้องถามเธอ ไม่ใช่เป็นคนงี่เง่าอะไรแบบนั้น ไม่ใช่เลย บางครั้ง เธอเหมือนยังคิดถึงใคร และในทุกครั้ง ก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟัง ว่าฉันพูดอะไร ไม่บอกก็รู้ว่าเธอนั้นเปลี่ยนไป เธอคิดถึงใครกันบ้าง วันนี้อะไรก็ไม่แน่ซักอย่าง แล้วฉันจะทำอย่างไร ก็ได้แต่รักทั้งใจให้กับเธอ แต่ฉันจะทำไงได้ วันไหนถ้าโดนเธอทิ้งเมื่อไหร่ จะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอ ไม่เคยจะตามไปเจอ ยังต้องเจอ เจอว่าเธอยังคุยยังคบใคร ไม่รู้ทำไมที่ฉันต้องเจอเสมอ พยายามทำใจอยู่เรื่อยมา ก็แต่ละคนเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอ ทั้งๆที่ดูไปแล้วมันเกินกว่านั้นมากๆเลย ก็แล้วแต่เธอ