C70 ลูกสูบCB คาร์บูแดช

 เหล็กโคน เอก Boxer ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง C70 ลูกสูบCB คาร์บูแดช เอก Boxer เหล็กโคน

C | Am |F | G |

C | Am |F | G |

C | Am |F G | C |

รถมอ'ไซCค์..ของพี่นั่งได้ไหมAmน้องพี่รับรอCง..ว่าพี่มีใบขับAmขี่โอ้น้องสาDmว นั่งซ้อนท้ายพี่สัDmกทีจะพาคนดีF..ไปส่งจุดหมายปลาGยทาง

รถมอ'ไซCค์..ของพี่ถึงมันจะAmเก่าแต่ว่าความเก๋Cา ต้องยกให้คันนี้AmเลยดูจากภายDmนอก น้องอาจจะดูเชยDm ๆแต่ว่าข้างในF..พี่ใส่ลูกสูบCGB..   G

C7C0 ลูกสูบCB คาร์บูAmแดชขึ้น10F8 น้องเห้อบาย ๆ เหม็GC7C0 คันนี้..  พี่Amแหลงไม่เท็จพี่จะพFาน้องไปสวรรค์ชั่น7G   (ไปหม้ายน้อ(C)ง)

C | G |

น้องเชื่Fอพี่ต๊ะว่ารถพี่Gมันแรงพี่เคยแข่Emงกับฮอนด้าโซนิAmรถพี่Fนี้กินขาด..F  อีน้องเห้อ..G | G

** |

C | Am |F | G |

C | Am |F | G |

C | Am |F G | C |

* | ** | ** |

C | Am | F | G |C | Am F G | C || C |คอร์ดเพลง C70 ลูกสูบCB คาร์บูแดช เอก Boxer เหล็กโคน

เนื้อเพลง C70ลูกสูบCBคาร์บูแดช เอก Boxer วงเหล็กโคนรถมอ'ไซค์ของพี่นั่งได้ไหมน้อง พี่รับรองว่าพี่มีใบขับขี่ โอ้น้องสาว นั่งซ้อนท้ายพี่สักที จะพาคนดีไปส่งจุดหมายปลายทาง รถมอ'ไซค์ของพี่ถึงมันจะเก่า แต่ว่าความเก๋า ต้องยกให้คันนี้เลย ดูจากภายนอก น้องอาจจะดูเชยๆแต่ว่าข้างในพี่ใส่ลูกสูบCB C70ลูกสูบCBคาร์บูแดช ขึ้น108 น้องเห้อบายๆเหม็ด C70 คันนี้ พี่แหลงไม่เท็จ พี่จะพาน้องไปสวรรค์ชั่น7 (ไปหม้ายน้อง) น้องเชื่อพี่ต๊ะว่ารถพี่มันแรง พี่เคยแข่งกับฮอนด้าโซนิค รถพี่นี้กินขาด อีน้องเห้อ