C70 ลูกสูบCB คาร์บูแดช

เหล็กโคน, เอก Boxer, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

C70ลูกสูบCBคาร์บูแดช เอก Boxer

C | Am |F | G |

C | Am |F | G |

C | Am |F G | C |

รถมอ'ไซCค์..ของพี่นั่งได้ไหมAmน้องพี่รับรอCง..ว่าพี่มีใบขับAmขี่โอ้น้องสาDmว นั่งซ้อนท้ายพี่สัDmกทีจะพาคนดีF..ไปส่งจุดหมายปลาGยทาง

รถมอ'ไซCค์..ของพี่ถึงมันจะAmเก่าแต่ว่าความเก๋Cา ต้องยกให้คันนี้AmเลยดูจากภายDmนอก น้องอาจจะดูเชยDm ๆแต่ว่าข้างในF..พี่ใส่ลูกสูบCGB..   G

C7C0 ลูกสูบCB คาร์บูAmแดชขึ้น10F8 น้องเห้อบาย ๆ เหม็GC7C0 คันนี้..  พี่Amแหลงไม่เท็จพี่จะพFาน้องไปสวรรค์ชั่น7G   (ไปหม้ายน้อ(C)ง)

C | G |

น้องเชื่Fอพี่ต๊ะว่ารถพี่Gมันแรงพี่เคยแข่Emงกับฮอนด้าโซนิAmรถพี่Fนี้กินขาด..F  อีน้องเห้อ..G | G

** |

C | Am |F | G |

C | Am |F | G |

C | Am |F G | C |

* | ** | ** |

C | Am | F | G |C | Am F G | C || C |