ฉันมีค่าแค่ไหน

 Peacemaker สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันมีค่าแค่ไหน Peacemaker บอย พีซเมกเกอร์

Gm7 C7 |
Fmaj9 Dm7 | Gm7 C7#9 |

เป็A#maj7นคนที่ยืนอยู่ข้างเธAm7อ คอยดูแลGm7ยู่..เมื่อC7เธอเหงาใFเป็A#maj7นเพียงคนหนึ่งที่เธอเห็Am7นแล้วผ่านไDm7เธGm7อ เธอรู้หรือเปCล่า

ในA#maj7ใจมีเธอ ทำเพื่อเธAm7อเพียงคนเดียวGm7ต่..  ก็C7เท่านั้นเอFเป็A#maj7นลมเบา ๆ ที่เธอนั้Am7นไม่เคยเห็Dm7เธGm7อไม่เคยมองดูที่ฉัC

ไม่ได้ขAm7อ.. ให้เธอมาDm7รักไม่เคยขGm7อ.. ให้เธอห่วCงใยแค่อยากรู้Am7.. เรื่องที่ค้าDm7งในใจอยGm7าก อยากจะถามเธC

ถ้าคนอย่างฉัFนตายจาDmกไปเธGmอ..เศร้าใจหรือเปCล่าหนึ่งคนที่ข้าFงเธอยาDmมเหงามัGmนมีค่าสักแค่ไหC7#9น.. (สำหรับเธFอ)

 Cm7  โปรดเถอะตอบคำถาม  F7ช่วยยืนยันให้ฉันฟังA#maj7ก่อน    อยากจะรู้Gm7  กับเธอแล้Am7    ความรักนี้A#maj7ของฉัน.. มีค่าแค่ไC7 C#7หน...

F#maj9 D#m7 | G#m7 | C#7 |
F#maj9 D#m7 | G#m7 | C#7 |

ถ้าคนอย่างฉัF#นตายจาD#mกไปเธG#mอ..เศร้าใจหรือเปC#ล่าหนึ่งคนที่ข้าF#งเธอยามD#mเหงามัG#mนมีค่าสักแค่ไหC#7น..

ถ้าคนอย่างฉัF#นตายจาD#mกไปเธG#mอ..เศร้าใจหรือเปC#ล่าหนึ่งคนที่ข้าF#งเธอยามD#mเหงามัG#mนมีค่าสักแค่ไหC#7น.. สำหรับเธอ

A#maj7 | A#m7 | G#m7 | C#7 | F# |คอร์ดเพลง ฉันมีค่าแค่ไหน Peacemaker (พีซเมกเกอร์)

เนื้อเพลง ฉันมีค่าแค่ไหน Peacemaker บอย พีซเมกเกอร์เป็นคนที่ยืนอยู่ข้างเธอ คอยดูแล อยู่เมื่อเธอเหงาใจ เป็นเพียงคนหนึ่งที่เธอเห็นแล้วผ่านไป เธอ เธอรู้หรือเปล่า ในใจมีเธอ ทำเพื่อเธอเพียงคนเดียว แต่ ก็เท่านั้นเอง เป็นลมเบาๆที่เธอนั้นไม่เคยเห็น เธอไม่เคยมองดูที่ฉัน ไม่ได้ขอ ให้เธอมารัก ไม่เคยขอ ให้เธอห่วงใย แค่อยากรู้ เรื่องที่ค้างในใจ อยาก อยากจะถามเธอ ถ้าคนอย่างฉันตายจากไป เธอเศร้าใจหรือเปล่า หนึ่งคนที่ข้างเธอยามเหงา มันมีค่าสักแค่ไหน (สำหรับเธอ) โปรดเถอะตอบคำถาม ช่วยยืนยันให้ฉันฟังก่อน อยากจะรู้ กับเธอแล้ว ความรักนี้ของฉัน มีค่าแค่ไหน ถ้าคนอย่างฉันตายจากไป เธอเศร้าใจหรือเปล่า หนึ่งคนที่ข้างเธอยามเหงา มันมีค่าสักแค่ไหน ถ้าคนอย่างฉันตายจากไป เธอเศร้าใจหรือเปล่า หนึ่งคนที่ข้างเธอยามเหงา มันมีค่าสักแค่ไหน สำหรับเธอ