ฉันมีค่าแค่ไหน

Peacemaker, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

Gm7 C7 |Fmaj9 Dm7 | Gm7 C7#9 |

เป็A#maj7นคนที่ยืนอยู่ข้างเธAm7อ คอยดูแลGm7ยู่..เมื่อC7เธอเหงาใFเป็A#maj7นเพียงคนหนึ่งที่เธอเห็Am7นแล้วผ่านไDm7เธGm7อ เธอรู้หรือเปCล่า

ในA#maj7ใจมีเธอ ทำเพื่อเธAm7อเพียงคนเดียวGm7ต่..  ก็C7เท่านั้นเอFเป็A#maj7นลมเบา ๆ ที่เธอนั้Am7นไม่เคยเห็Dm7เธGm7อไม่เคยมองดูที่ฉัC

ไม่ได้ขAm7อ.. ให้เธอมาDm7รักไม่เคยขGm7อ.. ให้เธอห่วCงใยแค่อยากรู้Am7.. เรื่องที่ค้าDm7งในใจอยGm7าก อยากจะถามเธC

ถ้าคนอย่างฉัFนตายจาDmกไปเธGmอ..เศร้าใจหรือเปCล่าหนึ่งคนที่ข้าFงเธอยาDmมเหงามัGmนมีค่าสักแค่ไหC7#9น.. (สำหรับเธFอ)

Cm7  โปรดเถอะตอบคำถาม  F7ช่วยยืนยันให้ฉันฟังA#maj7ก่อน  อยากจะรู้Gm7  กับเธอแล้Am7  ความรักนี้A#maj7ของฉัน.. มีค่าแค่ไหน...C7 C#7

F#maj9 D#m7 | G#m7 | C#7 |F#maj9 D#m7 | G#m7 | C#7 |

ถ้าคนอย่างฉัF#นตายจาD#mกไปเธG#mอ..เศร้าใจหรือเปC#ล่าหนึ่งคนที่ข้าF#งเธอยามD#mเหงามัG#mนมีค่าสักแค่ไหC#7น..

ถ้าคนอย่างฉัF#นตายจาD#mกไปเธG#mอ..เศร้าใจหรือเปC#ล่าหนึ่งคนที่ข้าF#งเธอยามD#mเหงามัG#mนมีค่าสักแค่ไหC#7น.. สำหรับเธอ

A#maj7 | A#m7 | G#m7 | C#7 | F# |