แฟนเก่าอย่าเห่าดัง

โต้ง เมืองศรี, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

B F#/A# G#m | F# |B F#/A# G#m | F# |F# |

E F# | D#m G#m |E F# | B |E F# | D#m G#m |C#m F# | B F# |

ฮักBเจ้าจนสิตาย แต่ถืกทำร้าD#mยด้วยการนอกใจเขาหลอEยไปเอาคนใหม่ กะนั่งไห้ท่อนั้นF#ตั่วหลูโตนEเจ้าของ ที่ฮักF#เขาหลายแต่บาดสุดท้าD#mยเขากะถิ่ม ย้อนบ่ฮู้G#mจักพอป่านถืกน้ำฮ้อC#mน ยามเผิ่นเห็นคนหล่F#ซักดิ้นคือBจั่งสิตาย

แต่มาวันนี้C#m.. ฮ้องไห้อยากคืนD#mมาอยากบอกเจ้าว่Eา.. กลับไปสC#mา อย่าสิมาF#เห่า...โอ้F#ว โอ้ว โอ่ย

หมากินขี้E มันกะกินคือเก่F#ความฮักสองเฮD#mามันจบไปดนแล้G#mของเก่Eา..บ่แม่นแนF#วสิเอามากินBต่ออดีตEกะแค่คนที่เคยฮัF#ก  เคยฮัD#mกบ่ได้แปลว่ายังG#mฮักเจ้าถืกเขาถิ่C#mม บอกว่าเจ็บคัF#ก แต่อ้ายตี้เกือบBตาย..

F# |

เป็นได้BเพียงศาลF#า ยามเจ้าบ่เหลือG#mไผแต่กี้E ก่อนสิไปF# บ่คึดว่าอ้ายสิเจ็บBบ้ออย่าเห็Eนแก่โตเจ้าขอF#พอถืกเขาถิ่D#mมแล้วสิมาไห้มG#mาฮ้องจงกลับไปC#mฮักโตเจ้าขอF#ง บ่ต้องมาBเห่า.. F#

B F# | G#m |B F# | G#m |E F# | D#m G#m |C#m F# | B F# |B F# |

ฮักBเจ้าจนสิตาย แต่บาดสุดท้าD#mยเจ้าไปนำเขาคิดฮอEดอดีตฮักเฮา หุขี้ เว้ามาได้F#จั่งได๋เอาหยังเฮ็ดใจEน้อในมื้อนั้นได้ขึ้นสวรD#mรค์ บ่คึดเห็นค่G#mพอถืกเขาถิ่C#mมแล้วอยากสิกลับคืนมF#เซาสาอย่ามาD#7เห่า.. โอ้D#7ย..

** | ** |

G#/C   ในมื้อนั้C#mนอ้ายเกือบขาดใจ โอ้F#ว โอ้ว โอ่ย   ไปสาอย่ามาเห่Bา..

C#m F# | B |