แฟนเก่า อย่าเห่าดัง

 โต้ง เมืองศรี ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แฟนเก่าอย่าเห่าดัง โต้ง เมืองศรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: โต้ง เมืองศรีเรียบเรียง/ดนตรี: อ.ตี้ อิจิ, โกโก้ปั่น

B F#/A# G#m | F# |
B F#/A# G#m | F# | F# |

E F# | D#m G#m |E F# | B |
E F# | D#m G#m |C#m F# | B F# |

ฮักBเจ้าจนสิตาย แต่ถืกทำร้าD#mยด้วยการนอกใจเขาหลอEยไปเอาคนใหม่ กะนั่งไห้ท่อนั้นF#ตั่วหลูโตนEเจ้าของ ที่ฮักF#เขาหลายแต่บาดสุดท้าD#mยเขากะถิ่ม ย้อนบ่ฮู้G#mจักพอป่านถืกน้ำฮ้อC#mน ยามเผิ่นเห็นคนหล่F#ซักดิ้นคือBจั่งสิตาย

แต่มาวันนี้C#m.. ฮ้องไห้อยากคืนD#mมาอยากบอกเจ้าว่Eา.. กลับไปสC#mา อย่าสิมาF#เห่า...โอ้F#ว โอ้ว โอ่ย

หมากินขี้E มันกะกินคือเก่F#ความฮักสองเฮD#mามันจบไปดนแล้G#mของเก่Eา..บ่แม่นแนF#วสิเอามากินBต่ออดีตEกะแค่คนที่เคยฮัF#ก  เคยฮัD#mกบ่ได้แปลว่ายังG#mฮักเจ้าถืกเขาถิ่C#mม บอกว่าเจ็บคัF#ก แต่อ้ายตี้เกือบBตาย..

F# |

เป็นได้BเพียงศาลF#า ยามเจ้าบ่เหลือG#mไผแต่กี้E ก่อนสิไปF# บ่คึดว่าอ้ายสิเจ็บBบ้ออย่าเห็Eนแก่โตเจ้าขอF#พอถืกเขาถิ่D#mมแล้วสิมาไห้มG#mาฮ้องจงกลับไปC#mฮักโตเจ้าขอF#ง บ่ต้องมาBเห่า.. F#

B F# | G#m |
B F# | G#m |

E F# | D#m G#m |C#m F# | B F# |B F# |

ฮักBเจ้าจนสิตาย แต่บาดสุดท้าD#mยเจ้าไปนำเขาคิดฮอEดอดีตฮักเฮา หุขี้ เว้ามาได้F#จั่งได๋เอาหยังเฮ็ดใจEน้อในมื้อนั้นได้ขึ้นสวรD#mรค์ บ่คึดเห็นค่G#mพอถืกเขาถิ่C#mมแล้วอยากสิกลับคืนมF#เซาสาอย่ามาD#7เห่า.. โอ้D#7ย..

** | ** |

 G#/C   ในมื้อนั้C#mนอ้ายเกือบขาดใจ โอ้F#ว โอ้ว โอ่ย     ไปสาอย่ามาเห่Bา..

C#m F# | B |คอร์ดเพลง แฟนเก่าอย่าเห่าดัง โต้ง เมืองศรี

เนื้อเพลง แฟนเก่าอย่าเห่าดัง โต้ง เมืองศรี ฮักเจ้าจนสิตาย แต่ถืกทำร้ายด้วยการนอกใจ เขาหลอยไปเอาคนใหม่ กะนั่งไห้ท่อนั้นตั่ว หลูโตนเจ้าของ ที่ฮักเขาหลาย แต่บาดสุดท้ายเขากะถิ่ม ย้อนบ่ฮู้จักพอ ป่านถืกน้ำฮ้อน ยามเผิ่นเห็นคนหล่อ ซักดิ้นคือจั่งสิตาย แต่มาวันนี้ ฮ้องไห้อยากคืนมา อยากบอกเจ้าว่า กลับไปสา อย่าสิมาเห่า โอ้ว โอ้ว โอ่ย หมากินขี้ มันกะกินคือเก่า ความฮักสองเฮามันจบไปดนแล้ว ของเก่า บ่แม่นแนวสิเอามากินต่อ อดีตกะแค่คนที่เคยฮัก เคยฮักบ่ได้แปลว่ายังฮัก เจ้าถืกเขาถิ่ม บอกว่าเจ็บคัก แต่อ้ายตี้เกือบตาย เป็นได้เพียงศาลา ยามเจ้าบ่เหลือไผ แต่กี้ ก่อนสิไป บ่คึดว่าอ้ายสิเจ็บบ้อ อย่าเห็นแก่โตเจ้าของ พอถืกเขาถิ่มแล้วสิมาไห้มาฮ้อง จงกลับไปฮักโตเจ้าของ บ่ต้องมาเห่า ฮักเจ้าจนสิตาย แต่บาดสุดท้ายเจ้าไปนำเขา คิดฮอดอดีตฮักเฮา หุขี้ เว้ามาได้จั่งได๋ เอาหยังเฮ็ดใจน้อในมื้อนั้น ได้ขึ้นสวรรค์ บ่คึดเห็นค่า พอถืกเขาถิ่มแล้วอยากสิกลับคืนมา เซาสาอย่ามาเห่า โอ้ย ในมื้อนั้นอ้ายเกือบขาดใจ โอ้ว โอ้ว โอ่ย ไปสาอย่ามาเห่า