ฟ้าวถิ่ม (Ost.ผู้สาวบึงกาฬ)

  ท๊อป มอซอ   อาม ชุติมา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฟ้าวถิ่ม อาม ชุติมา Feat.ท๊อป มอซอ Ost.ผู้สาวบึงกาฬ

C Em | Am Gm |F Em | Dm G |

หากความฮักCนั้นเป็นของมีEmค่าและเฮาสิหAmามันมาจากไGmหากความฮักFนั้นคือการให้สิมีสิทธิ์ไหDmมที่ได้ครอบครGอง

หากความฮักCนั้นไกลสุดขอบEmฟ้าเฮาก็คงEทำได้แค่มองหากความฮักFนั้นมีแค่เฮาEmสองแต่ตอนสุดท้าDmยเป็นหยัง..จั่งมีGสาม.. G

คำถาFมโง่ ๆ ที่ลองถามโตตลอEmก่อนควาGmมฮักเฮาสิมอFฟ้าวไปฮอEmด.. คนที่Dmกำลังสิถิ่มน้อGงไป..  G

เบื่อกันแล้Cวก็ให้ฟ้าวบอก เซาฮักน้อEmงก็ให้ฟ้าวAmถิ่มบ่ต้องมาพิมFพ์คำว่า..หลูโตGนแล้วขอโทษกัCสิจำไEmว้ว่ามื้อหนึ่Amง  ว่าเฮาเคยซึ้Emง เคยภักดีต่อAmกันเหลือแค่วันDmวาน  ความสัมพันGธ์เฮาบ่คือCเก่า

Am | Em |Am | Em |

Dm G | Em Am |Dm | G |

* | ** |

F  ขอบคุณเด้อ..ที่เธEmอให้โอกาสฉัAm  ได้มาฮัFก ได้มาผูกพัEmน  แต่ว่าฉัGนรักษาบ่ได้CF  ปล่อยเธอหลุดมืGอ  ทั้งที่ยื้Emอเธอแล้วสุดใAm  สิจFดจำไว้.. ว่าเคยฮักไผได้หลาGยขนาดนี้

** |

ความฮักเน่า ๆDm  คั่นอ้ายบ่เG | Gอา..    ก็ให้ฟ้าวถิ่ม

C Em | Am Gm || F Em | Dm G || C |คอร์ดเพลง ฟ้าวถิ่ม อาม ชุติมา Feat.ท๊อป มอซอ Ost.ผู้สาวบึงกาฬ

เนื้อเพลง ฟ้าวถิ่ม อาม ชุติมา Feat.ท๊อป มอซอ Ost.ผู้สาวบึงกาฬหากความฮักนั้นเป็นของมีค่า และเฮาสิหามันมาจากไส หากความฮักนั้นคือการให้ สิมีสิทธิ์ไหมที่ได้ครอบครอง หากความฮักนั้นไกลสุดขอบฟ้า เฮาก็คงทำได้แค่มอง หากความฮักนั้นมีแค่เฮาสอง แต่ตอนสุดท้ายเป็นหยังจั่งมีสาม คำถามโง่ๆที่ลองถามโตตลอด ก่อนความฮักเฮาสิมอด ฟ้าวไปฮอด คนที่กำลังสิถิ่มน้องไป เบื่อกันแล้วก็ให้ฟ้าวบอก เซาฮักน้องก็ให้ฟ้าวถิ่ม บ่ต้องมาพิมพ์คำว่าหลูโตนแล้วขอโทษกัน สิจำไว้ว่ามื้อหนึ่ง ว่าเฮาเคยซึ้ง เคยภักดีต่อกัน เหลือแค่วันวาน ความสัมพันธ์เฮาบ่คือเก่า ขอบคุณเด้อที่เธอให้โอกาสฉัน ได้มาฮัก ได้มาผูกพัน แต่ว่าฉันรักษาบ่ได้ ปล่อยเธอหลุดมือ ทั้งที่ยื้อเธอแล้วสุดใจ สิจดจำไว้ ว่าเคยฮักไผได้หลายขนาดนี้ ความฮักเน่าๆคั่นอ้ายบ่เอา ก็ให้ฟ้าวถิ่ม