เหตผลที่ลืมบ่ใด้

กี้ พงษ์ศักดิ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C# |

สิให้C#ลืมคน ๆ หนึ่ง นั้นมัFmนบ่ง่ายสิให้ลA#mบเจ้าออกจากใจ คงบ่Fmได้กะคF#maj7นเคยฮักกัน หลายปีหมื่นวัFmนผันผ่านไA#mแต่อ้าD#mยยังลืมบ่ได้จักเทื่G#

เลิD#mกกันไปตั้งดน เพราะเหตุผลหยัFmงจั่งลืมบ่ได้เหตุผD#mลข้อเดียวของอ้าF#ย..กะคือว่า..G# | G#.

อ้ายฮักเจ้าเด้F#maj7อ  ให้ลืมกะคงบ่ไFmด้ฮู้บ่หัวใD#mจ..อ้ายคิดG#ฮอดเจ้าแฮงหลC#ายยังฮักอยู่เด้F#maj7อ  ถึงน้องสิมีฮักใหFmม่ตัวจากไกD#mล  แต่หัวใจG#บ่เคยจากC#ลา..

G# |

เป็นจั่งใด๋แหน่น้C#อ  อยู่กับเขาฮักกันดีFmบ่อ้ายA#mเฮ็ดได้แค่ขอ..ให้เจ้ามีควาFmมสุขฮักเฮF#maj7าให้เป็นแค่อดีต เป็นความทรงจำFmที่ดีต่อกัA#mเก็บความฮัD#mก ความฝัG#น ลงในกล่องควาC#มทรงจำ

* | ** |

ยังฮักอยู่เด้F#อ  ถึงน้องสิมีฮักใหFmม่ตัวจากไกD#mล  แต่หัวใจG#บ่เคยจากลC#า..