ฮักหลาย

ต่าย อรทัย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Dm | C |Dm C | Am Dm |

อ้าDmยกะละบ่เซาตั๋ว  น้อCงกะละบ่เซาโDmง่หัวใจA#กะเลยลงโต.. กับคำCว่าเจ็บหนัAmเจ็Dmบกะละยอมทุกอย่าง  ซังCกะละยังคงฮัFเจ็บหนัCก.. แต่Amเซาฮักบ่ไDmด้

กะย้อนว่าฮักหลGmาย  ฮักกว่AmาหัวใจตัวDmเองคนลืมบ่เก่Cง  ฮักเอAmงกะเจ็บเองน้ออ้Fาย   Amกะย้อนว่าฮักเพิ่Gmน  คิดนำเพิ่Amนสิเป็นสิตาFปานนั้Dmนกะยังบ่ดี  ปานนี้กะยังบ่ได้ CAm   บ่ได้ความจริงใจC.. จากอ้าDmย..เน๊าะ

A# Am | Dm |

น้อDmงกะละฮักคนเดียว  อ้าCยกะละเทียวหลายใDmบ่ทA#นสิฟังข่าวร้าย  เรื่องที่อ้าCยบ่จักพAmยอDmมละกะเป็นคนโง่  เจ็บCละกะยังฮักต่Fว่าสิพCอ  ใจAmยังเฮ็ดบ่ไDmด้

กะย้อนว่าฮักหลGmาย  ฮักกว่AmาหัวใจตัวDmเองคนลืมบ่เก่Cง  ฮักเอAmงกะเจ็บเองน้ออ้Fาย.. Amกะย้อนว่าฮักเพิ่Gmน  คิดนำเพิ่Amนสิเป็นสิตาFปานนั้Dmนกะยังบ่ดี  ปานนี้กะยังบ่ได้ CAm   บ่ได้ความจริงใจC.. จากอ้(Dm)ายเลยเน๊าะ

Dm | Gm Am | Dm A# | Am C Dm

ยอDmมละกะเป็นคนโง่  เจ็Fบละกะยังฮักต่อว่าสิพGmอ  แต่Cมันเฮ็ดบ่ไDmด้

** |

Dm C | A# Am |

หลายเทื่Gmออยากสิจบ อยากสิพAmแต่ก็C.. ยากนำคำว่าฮัก | C Am | Dm |