ฮักฮ่าง

 เต้ย อภิวัฒน์ ลูกทุ่ง อีสาน คิดถึง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮักฮ่าง เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)

D | G |D | A |

คำว่าฮักDที่เคยให้กัน เจ้าเอาไว้ไสG..คำว่าฮัDก ว่าฮักอ้ายหลาย ลืมมันละบ้Aอ..เถียงนาน้อDยที่เคยหยอกเย้า มันช่างเงียบเหGงา..บ่มีเจ้Emา..คือเก่Aา มันเหงาเหลือเกิD

จะผ่านพ้Dนคืนวันร้าย ๆ นี้ไปแนวใด๋G..เมื่อในใจDมันยังบ่ลืม ยังฮักแต่Aเจ้า..อยากบอกว่Dายังรอเสมอบ่เคยไปไสG..คนในใEmจ..คือเจ้Aา บ่เคยเปลี่ยDนแปลง

Em   วันเวลา..บ่อาจเปลี่ยนใBmจของอ้ายได้ดอกกี่วันคืGน..ผ่านไป บ่เคยAสิลืม...  A

ภาDพทรงจำเก่า ๆ บ่เคยลืมเลืF#mอนยังคงเหมืBmอนตัวคอยย้ำเตือนเรื่องราวความหลัAภาDพตอนฮักแรกเริ่ม จนตอนมันพัF#mยังคงฝัBmงอยู่ในใจอ้าย บ่เคยลบAเลือนบ่ว่าสิโดนปานใDด๋

D | F#m |Bm | A |G | Bm |Em A | D |

* | ** | *** | *** |

D | G || D | A |Bm | F#m || Em A | D || D |คอร์ดเพลง ฮักฮ่าง เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)

เนื้อเพลง ฮักฮ่าง ครูเต้ย อภิวัฒน์คำว่าฮักที่เคยให้กัน เจ้าเอาไว้ไส คำว่าฮัก ว่าฮักอ้ายหลาย ลืมมันละบ้อ เถียงนาน้อยที่เคยหยอกเย้า มันช่างเงียบเหงา บ่มีเจ้าคือเก่า มันเหงาเหลือเกิน จะผ่านพ้นคืนวันร้ายๆนี้ไปแนวใด๋ เมื่อในใจมันยังบ่ลืม ยังฮักแต่เจ้า อยากบอกว่ายังรอเสมอบ่เคยไปไส คนในใจคือเจ้า บ่เคยเปลี่ยนแปลง วันเวลาบ่อาจเปลี่ยนใจของอ้ายได้ดอก กี่วันคืนผ่านไป บ่เคยสิลืม ภาพทรงจำเก่าๆบ่เคยลืมเลือน ยังคงเหมือนตัวคอยย้ำเตือนเรื่องราวความหลัง ภาพตอนฮักแรกเริ่ม จนตอนมันพัง ยังคงฝังอยู่ในใจอ้าย บ่เคยลบเลือน บ่ว่าสิโดนปานใด๋