ฮักเจ้าแค่เงาในฝัน

กี้ พงษ์ศักดิ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฮักเจ้าแค่เงาในฝัน กี้ พงษ์ศักดิ์

A#m A#sus2 |

A#m | Fm |D#m | G# |

A#m | Fm |D#m | F | F |

สิทธิ์ของอ้าA#mย  รู้ได้G#เป็นเพียงผู้A#mแพ้เพราะเจ้G#าบ่แF#ล บ่แคG#ร์แม้เพียงหางC#ตาฮู้โตอยู่ดA#mอก อยากบอA#7กแต่มันบ่กD#mล้าฮู้D#โตได้แนมแค่ตA#mา  หัวใจG#มันบ่กล้าFเอ่ย

สิทธิ์ของอ้าA#mย รู้ได้G#แค่เพียงได้A#mมองบ่กล้G#าไปจอF#ง.. ว่าเป็G#นเจ้าของหัวC#ใจต้อยต่ำติดดิA#mน  เจ้าคA#7งอยู่สูงเกินD#mไปแต่ว่าหัวใA#mจของอ้ายคนนี้G#..ก็ยังฮักC#นาง

อ้ายมันจF#น อ้ายFmคนหาเช้ากินA#mค่ำตากแดG#ดโตดำF#  หย่างนำG#กะย่านคนC#ส่าปีนป่ายบ่ถึA#7ง เจ้าคงบ่ร่วงลงD#mมาแหงนคอรอคอยดอกฟ้A#mา.. ให้อยู้ใกล้ตG#านั้นคงบ่ไFmด้

สิทธิ์ของอ้าA#mย  รู้ได้G#แค่เพียงได้A#mเพ้อหลายคG#นเสนF#อ.. เงินทอG#ง จับจองทราC#มวัยอ้ายเริ่มจากศูนA#7ย์  ลงทุนแค่เพียงหัวใD#mมีสิทธิ์คิดไกA#mล  ฮักเจ้G#าแค่เงาในฝัC#

A#m | Fm |F# | C# |

A#m | Fm |D#m | G# |

* | ** | *** |