อินดี้ขาดง

ศร สินชัย, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Dm | C |A# | C || Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm || Dm |

Dm | Dm || Dm | Dm |Dm | Dm || Dm | Dm |

อ้ายเป็Dmนหละผู้บ่าวบ้าน ๆDmงานบ้านใด๋Dm กะไปเต้นหน้าเวทีAmใส่เกิบCผ้าใบเก่า ๆC   ซ่งขาดเข่Cาเฮาก็เAmท่เต็มDmทีความหล่อบ่หลDmาย อีพ่อให้มาส่ำนี้Fหน้าตาบ่ดีGm  แต่อยากมีแฟAmนเคียงใจAm

สาวใDmดสิเห็นใจบ้าDmส่อยบ่าวฮ้าง ๆDm ให้มองเห็นทางสดใAmจีบสาCว เขาก็หัวเราะเยCาะหน้าเอาะเจCาะเพิ่นบ่อยาAmกยิ้มใDmส่ขี่รถฮ้าง ๆDm ก็มีแต่มอเตอร์ไซFค์จอบแนมไกล Gmๆ คงบ่ได้แอ้Cมคนดี

Dm | Dm |Dm | Dm || Dm |

อินดี้ขาดCง หวีเหน็บถAmง ใส่ซ่CงขาเดDmฮักไDmผ กะอกหักตามสเต็Dmอยู่ในวงเล็Gmบ..ว่าต้องเจ็บAmฟรีAm  อินดี้ขาดCง  หลงฮักขาเลAmาะหน้าตาสCวยคนดีDmถ้าหากว่าแฟDmนควงแขนบ่มีFอยากชวนคนดีGmเป็นแฟนอินดี้C..ขาดDmอยากชวนคนดีGmเป็นแฟนอินดี้Cขาดง                  | Dm | Gm Am | Dm |

อ้ายเป็Dmนหละผู้บ่าวบ้านนอDmยี่ห้อก็บอDmก เท่บ่มีเงินถAmพกควาCมมั่นใจเกินร้อCหัวหน้าเด็กน้อCย ย่างค้องกะปอAmมเลาะท่Dmบ่ได้ดีไซDmน์ อ้ายมันสไตล์ขาดFใส่ซ่งขาเดGmฟ คอนเซ็ปผู้บ่าAmวบ้าน ๆFหม่องใด๋มีงาGmน ต้องเจออินดี้C..ขาดDmหม่องใด๋มีงาGmน ต้องเจออินดี้C.. ขาDmดง

Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm || Dm |

* | ** |

Dm | Dm | Dm | Dm |Dm | Dm | Dm | Dm |

Dm | Dm || Dm | Dm || Dm || Dm |