เจ็บละเนาะ

เพชร สหรัตน์, เอ มหาหิงค์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Cmaj7 | Bm7 |Am7 D | G |

กะเจ็บGล่ะเนาะ กะมีBmล่ะน้อน้ำEmตาเมื่อเจ้Gาบอกว่า..อย่าแส่Bmเข้ามาวุ่นวาEmแฟนเก่CากะคือแฟนDเก่า  ฮักแBmท้มันกินบ่ไEmด้เจ็Amบจนน้ำตาไหDล.. เมื่อได้DฟังคำบอกGลา

กะป่วGงล่ะน้อ กะซึมBmละน้อ เมื่อเจ้าEmลาเคGยเป็นเทวดา ต้องกลายBmเป็นหมา เมื่อเจ้าEmเมินเฮาเลิCกกันแล้วเข้าใจDบ่.. สมอBmงอย่าคิดล่วEmงเกินเชิญAmออกจากชีวิDตเขาไปสักทีG

Am D | G |

มีAmแค่ใจ จะเอBm7าอะไรสู้เขา เงCาหัวเรายังมองไม่DเจอAmนทั้งคน ทิ้งกัBm7นลงคอเลยเหรอเธCอจ๋าเธออย่าพึ่งทิ้งDกัน..  D

กอดขาไCmaj7ว้ เจ้ากะไปคือเก่Dฮ้องไห่คุกเข่Bm7า เจ้ากะบ่สนEmใจสิกราCบขอร้องส่ำใด๋D เจ้ากะไปคือGเก่าคนถูกทิ้Cง เหมือนหมาหาเจ้าDของคนที่ทิ้Bm7ง เหมือนหมาเดือนเก้Emกะเจ็Am7บล่ะเนาะ เมื่อเขBm7าบ่เอาเรAmามีแค่ตัวเปล่า.D | D.     อย่าไปสู้เขาให้เสียเว(G)ลา

G | Bm7 | Em |G | Bm7 | Em |

C D | Bm Em |Am D | G |

Am D | G |

* | ** |

Cmaj7 | Bm7 | Am7 D | G || G |