กะส่างแม่มันเถาะ

เพชร สหรัตน์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G | G |G | G |

C D | Bm Em |Am D |

คำGกะเลิก สองคำEmกะลาบ่เห็นใจCแหน่หว๋า เฮาสิอยู่Dจั่งใด๋กะแม่Gนล่ะน้อ..คนพร้Emอมสิไปคงบ่Cเหงาตายส่ำคนDอยู่หลูโตGนอ้ายบ่ นอนน้ำEmตาขูสิอยู่Cจั่งใด๋ เข้าใจDแหน่คั่นเจ้าGเหมิดฮัก คั่นเจ้Emาบ่แคร์กะส่างแม่Cมันเถาะ ขอรับDกรรม..ที่เคยก่G

แค่อกหัCก กะส่างแม่มันเถDาะบ่ได้ไปต่Bmอย้อนเขาพ้อคนใหEmม่

อกหักส่ำนี้C มันคงบ่ถึงตาDคอยบอกตัวเองไBmว้ กะส่างแม่มันเถEmาะคนเหมิดโลCก บ่มีแต่เฮาดอกน้Dที่ได้พ้Bmอคำว่าเสียใEmเขาบ่ฮัCก เขาพ้อของใหDม่ก็ปล่อยเขาไBmป กะส่างแม่มันเถEmาะ

กรรAmมที่ไผก่อ เวรที่ไผก่อ รอรับEmเอาเด้อเตือAmนตัวเองเสมอ บอกตัวเองเสมอฮักเจ้าขอDงแหน่เด้อ.. D

ส่างแม่Emมันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะส่างแม่Amมันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะกะส่างแม่Dมันเถาะ..ฮักถืกถิ่มลงท่Dอ.. กะส่างแม่มันEmเถาะ

C D | Bm Em |C D | G |

* | ** | *** |

Em    ฮักถืกถิ่มลงท่Dอ.. กะส่างแม่มันเถาEmะ..