คำแพง

แซ็ค ชุมแพ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C | Am |F | G | C |

เขามีCความหมายกับเจ้า  เจ้ามีAmความหมายต่ออ้ายเจ้าให้เขDmาหมดใจหมดกายอ้ายกะยอGมตายให้เจ้าได้คือกันครองฮัCกสองคนโลดตอนนี้  โชคดีAmให้เป็นของเจ้าโชคร้าDmยอ้ายสิรับเอา อ้ายบ่สมGน้องกะคือว่า..  G

บ่แม่นหมาวัCด และกะบ่ได้ใจนาGหว่านแหลงดาEmงกะดักใจนางไว้บ่Amได้เฮ็Dmดดีปานได๋  เฮ็ดGดีปานได๋ เจ้ากะCบ่หัวซา..Gนั่งฮ้องนอนไห้F ย้อนสงสารใจเจ้าขGองน้องบ่เคยมEmอง หย่างสาก..กะบ่Amอยากใกล้ฮักDmเจ้าหลาย  ฮักGเจ้าหลาย ได้ยิCนบ่

Bเป็นจั่งได๋น้อความฮัAmก  ปานถืกกับดักฮัดหัวใGติดกับดักฮักคนเดีFยว.. ออกบ่ได้.. G | G

C G | F G |C G | F G |

Am G | F G |Am G | F G |

อ้ายคCงทำได้แค่รอ  ถึงจะท้Amอแต่บ่เคยหมดหวังยอมเจ็Dmบยอมให้หัวใจพัง  ซังเด้ซังG ซังหัวใจเจ้าของได้แต่กอCดตัวเองไว้ยามเหงาเจ้ากอดเขAmา เขากอดเจ้า คงบ่ห่างจั่งจ่อก่Dmออยู่เถียงนาฮ้าง เบิ่Gงเขาหย่างผ่านไป..  G

** | ** |

Dm   รอเจ้าอยู่เด้อ..G  คำแพCง..

Am G | F G |Am G | F G || Am |