คำแพง

 แซ็ค ชุมแพ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำแพง แซ็ค ชุมแพ

C | Am |F | G | C |

เขามีCความหมายกับเจ้า  เจ้ามีAmความหมายต่ออ้ายเจ้าให้เขDmาหมดใจหมดกายอ้ายกะยอGมตายให้เจ้าได้คือกันครองฮัCกสองคนโลดตอนนี้  โชคดีAmให้เป็นของเจ้าโชคร้าDmยอ้ายสิรับเอา อ้ายบ่สมGน้องกะคือว่า..  G

บ่แม่นหมาวัCด และกะบ่ได้ใจนาGหว่านแหลงดาEmงกะดักใจนางไว้บ่Amได้เฮ็Dmดดีปานได๋  เฮ็ดGดีปานได๋ เจ้ากะCบ่หัวซา..Gนั่งฮ้องนอนไห้F ย้อนสงสารใจเจ้าขGองน้องบ่เคยมEmอง หย่างสาก..กะบ่Amอยากใกล้ฮักDmเจ้าหลาย  ฮักGเจ้าหลาย ได้ยิCนบ่

Bเป็นจั่งได๋น้อความฮัAmก  ปานถืกกับดักฮัดหัวใGติดกับดักฮักคนเดีFยว.. ออกบ่ได้.. G | G

C G | F G |C G | F G |

Am G | F G |Am G | F G |

อ้ายคCงทำได้แค่รอ  ถึงจะท้Amอแต่บ่เคยหมดหวังยอมเจ็Dmบยอมให้หัวใจพัง  ซังเด้ซังG ซังหัวใจเจ้าของได้แต่กอCดตัวเองไว้ยามเหงาเจ้ากอดเขAmา เขากอดเจ้า คงบ่ห่างจั่งจ่อก่Dmออยู่เถียงนาฮ้าง เบิ่Gงเขาหย่างผ่านไป..  G

** | ** |

Dm   รอเจ้าอยู่เด้อ..G  คำแพCง..

Am G | F G |Am G | F G || Am |คอร์ดเพลง คำแพง แซ็ค ชุมแพ

เนื้อเพลง คำแพง แซ็ค ชุมแพเขามีความหมายกับเจ้า เจ้ามีความหมายต่ออ้าย เจ้าให้เขาหมดใจหมดกาย อ้ายกะยอมตายให้เจ้าได้คือกัน ครองฮักสองคนโลดตอนนี้ โชคดีให้เป็นของเจ้า โชคร้ายอ้ายสิรับเอา อ้ายบ่สมน้องกะคือว่า บ่แม่นหมาวัด และกะบ่ได้ใจนาง หว่านแหลงดางกะดักใจนางไว้บ่ได้ เฮ็ดดีปานได๋ เฮ็ดดีปานได๋ เจ้ากะบ่หัวซา นั่งฮ้องนอนไห้ ย้อนสงสารใจเจ้าของ น้องบ่เคยมอง หย่างสากกะบ่อยากใกล้ ฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าหลาย ได้ยินบ่ เป็นจั่งได๋น้อความฮัก ปานถืกกับดักฮัดหัวใจ ติดกับดักฮักคนเดียว ออกบ่ได้ อ้ายคงทำได้แค่รอ ถึงจะท้อแต่บ่เคยหมดหวัง ยอมเจ็บยอมให้หัวใจพัง ซังเด้ซัง ซังหัวใจเจ้าของ ได้แต่กอดตัวเองไว้ยามเหงา เจ้ากอดเขา เขากอดเจ้า คงบ่ห่าง จั่งจ่อก่ออยู่เถียงนาฮ้าง เบิ่งเขาหย่างผ่านไป รอเจ้าอยู่เด้อ คำแพง