พลัดพราก

 พลัดพราก Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พลัดพราก LABANOON (ลาบานูน)

G D | Em D |G D | Em D |

วัGนเวลาที่หมุนเวียน เดินผ่านมEmาแล้วเดินผ่านไปทุกชีวิตCต้องลิ้มรสชาติแห่งความสูญเสีGยและจากไD

Am   สายลมที่มันพัดพลิ้ว.. Em  หอบเอาความช้ำเอาไว้   สิ่งที่พลัดพราDกจากหัวใจ    D

สูญเสียชีวิGตแค่ไหน D ทดแทนไม่ได้Emหรอกเธอ DเหมือนมีดแทงลCงในใจ  ยอมเจ็บปวดทุก ๆD สิ่งน้ำตาแห่งกาGรจากลา D คงฝืนไม่ไหEmวใช่ไหมเธอจากกันคราวนี้C ความรักที่มีDคงไม่เหมือGนเดิม

Gนบางคนมองรักไร้ค่า ผลลัพEmธ์ก็เป็นอย่างนี้คนที่ช้ำCก็ช้ำปางตาย มีใครจะรู้G..และเข้าใจD

Am   สายลมที่มันพัดพลิ้ว.. Em  หอบเอาความช้ำเอาไว้   สิ่งที่พลัดพราDกจากหัวใจ..  D

** |

D | Em | C | G |D | Em | C | D |

** |

จาEmกกันคราวนี้C ความรักที่มีDคงไม่เหมือGนเดิมพลัEmดพรากครั้งนี้C ชีวิตที่เหลืDอ.. คงไม่เหมือGนเดิมคอร์ดเพลง พลัดพราก LABANOON (ลาบานูน)

เนื้อเพลง พลัดพราก LABANOON (ลาบานูน)วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผ่านมาแล้วเดินผ่านไป ทุกชีวิตต้องลิ้มรสชาติแห่งความสูญเสียและจากไป สายลมที่มันพัดพลิ้ว หอบเอาความช้ำเอาไว้ สิ่งที่พลัดพรากจากหัวใจ สูญเสียชีวิตแค่ไหน ทดแทนไม่ได้หรอกเธอ เหมือนมีดแทงลงในใจ ยอมเจ็บปวดทุกๆสิ่ง น้ำตาแห่งการจากลา คงฝืนไม่ไหวใช่ไหมเธอ จากกันคราวนี้ ความรักที่มีคงไม่เหมือนเดิม คนบางคนมองรักไร้ค่า ผลลัพธ์ก็เป็นอย่างนี้ คนที่ช้ำก็ช้ำปางตาย มีใครจะรู้และเข้าใจ สายลมที่มันพัดพลิ้ว หอบเอาความช้ำเอาไว้ สิ่งที่พลัดพรากจากหัวใจ จากกันคราวนี้ ความรักที่มีคงไม่เหมือนเดิม พลัดพรากครั้งนี้ ชีวิตที่เหลือ คงไม่เหมือนเดิม