หล่อตอนเหงา

 วิด ไฮเปอร์ หล่อตอนเหงา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา วิด ไฮเปอร์ Hyper Rsiam

G Bm | Em C D |G Bm | Em D |

ทำGได้เพียงนั่งตรBmงมุมเดิมที่ร้าEmนเดิม..เสมอ Am DมอGงหาเธอคนเดิBmม ตรงที่นั่งEmเก่าไม่พCบ ไม่เจDอ  หรือเธBmอจะลืมเรื่องขอEmงเราหรือเป็นเพราะฤทธิ์Amเหล้า.. และคืนนั้D

คืนGนั้นเธอบอกฉัBmนว่าเธอนั้นหลงEmชอบ..ฉันAm DตอGนสบตาเหมือนมัBmนจะเป็นเรื่องจริEmแต่พCอ..ข้ามคืDน  ตอนตื่BmนฉันคือคนโดนEmทิ้งเหมือนมันไม่มีAmจริง..D  พอเช้ามG

ทุกคืนได้แต่รAmอ.. เก้อ.Bm..เฝ้ารอเพียงแต่เธอAm C..    เซมDา...

หล่อตอนเหCงา พอไม่เมาเธอก็ไม่มBmพอไม่ใช้ก็ไร้ราคAmา เหมือนเป็นดังว่Dาที่รองรับอารมGณ์จบเกมรัCก  จากเคยหวานก็กลายเป็นขBmต้องกลายเป็นผู้ชายต่ำตAmพอหมดอารมDณ์ แล้วเธอก็จาG

D |

ทำGได้เพียงนั่งตรBmงมุมเดิมที่ร้านEmเดิม..เสมอAm DมอGงหาเธอคนเดิBmม ตรงที่นั่งEmเก่าไม่พCบ ไม่เจDอ  หรือเธอBmจะลืมเรื่องของEmเราหรือเป็นเพราะฤทAmธิ์เหล้า..D และคืนนั้น

C | Bm E |Am D | G G7 |

C D | Bm Em |Am D | G |

* | ** | ** |

ไม่พCบ ไม่เจDอ  หรือเธอBmจะลืมเรื่องของEmเราหรือเป็นเพราะฤทAmธิ์เหล้า..D และคืนนั้น     C | Bm Eหรือเป็นเพราะฤทAmธิ์เหล้า..D และคืนนั้Gคอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา วิด ไฮเปอร์ Hyper Rsiam

เนื้อเพลง หล่อตอนเหงา วิด ไฮเปอร์ Hyper Rsiamทำได้เพียงนั่งตรงมุมเดิมที่ร้านเดิมเสมอ มองหาเธอคนเดิม ตรงที่นั่งเก่า ไม่พบ ไม่เจอ หรือเธอจะลืมเรื่องของเรา หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น คืนนั้นเธอบอกฉันว่าเธอนั้นหลงชอบฉัน ตอนสบตาเหมือนมันจะเป็นเรื่องจริง แต่พอข้ามคืน ตอนตื่นฉันคือคนโดนทิ้ง เหมือนมันไม่มีจริง พอเช้ามา ทุกคืนได้แต่รอ เก้อ เฝ้ารอเพียงแต่เธอ เซมา หล่อตอนเหงา พอไม่เมาเธอก็ไม่มา พอไม่ใช้ก็ไร้ราคา เหมือนเป็นดังว่าที่รองรับอารมณ์ จบเกมรัก จากเคยหวานก็กลายเป็นขม ต้องกลายเป็นผู้ชายต่ำตม พอหมดอารมณ์ แล้วเธอก็จาก ทำได้เพียงนั่งตรงมุมเดิมที่ร้านเดิมเสมอ มองหาเธอคนเดิม ตรงที่นั่งเก่า ไม่พบ ไม่เจอ หรือเธอจะลืมเรื่องของเรา หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น ไม่พบ ไม่เจอ หรือเธอจะลืมเรื่องของเรา หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น