มาหยังตอนนี้ (สวนทาง)

แซ็ค ชุมแพ, มาหยังตอนนี้, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

E | E | E |

F#m | G#m | A G#m |F#m B | E | E |

เจ้ามาช้าไF#mป..  ฮู้อยู่บ่C#m..ตอนอ้าBยบ่มีเขา แล้วเจ้าไปอยู่ไEหรือแม่นฟ้Aาลองใจอ้ายเบิ่Bว่าอ้ายสิมีG#mความมั่นคงฮักเจ้C#mาซ่ำได๋ฟ้าเลยสั่Aงคนที่ใจอ้ายตามหา..B | B.   มาลองใจอ้ายEเบิ่ง

ว่าสิเปลี่ยนไปบ่Aถ้ามื้อหนึ่งไปพ้Bอคนที่เคยตามหC#mฟ้าพาเขามAา ย่อนว่าBมาลองใจอ้ายEเบิ่งว่าสิเปลี่ยนไปบ่F#m ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อ..คนอ้ายเคยฝัG#mน สุดท้ายมีแต่ฮอC#mยว่างเปล่าฟ้าAตั๋วให้ปวดร้าBว.. โอ้Bย.. มันบ่แม่นดอE

สิถิ่มเขาไปA.. ผู้เก่Bามาแสนดีแท้น้C#mอีหล่านี้Aกะเป็นคนที่รBอ ตามหามาEนานความฮักเจ้าเอ๋F#mย ยามฟ้าลิขิC#mตั๋วAให้เฮาย่างสวนทEางความฮัF#mกเจ้าเอ๋ย เป็นทางขนานบ่มีมื้อBเป็นไปได้Eดอก

ผิดแม่นอ้าF#mยนี้.. ปะใจหC#mวั่นไหวพอเห็Bน..คนใหม่ที่ใจเคยตามหEแม่นเจ้Aาไปลี้อยู่ไสมBอ้ายนำหG#mา บ่เคย..ได้C#mเห็นหน้าเจ้าเข้ามาAตอนอ้ายมีเขBา. | ..B     มันบ่แม่นดอE

* | ** |

A B | E | F#m B | E |F#m | G#m C#m |A B | E |

* | ** |

ฟ้F#mาตั๋วให้ปวดร้าว.. โอ้Bย.. มันบ่แม่นดอก   | E B | E |