หมอลำลงตับ

เพชร สหรัตน์, ลำไย ไหทองคำ, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

Am | Dm |F G | C |Am | Dm |F G | E |

แม้Amรักเคยถูกทำร้ายใจDmมาหลายทีอกหัFกหน้าเวทีG ไม่เคยจำCฉัAmนยังยิ้มสู้เพราะว่าใจDmมักหมอลำอกหัFกแค่ขำ ๆG ขาดหมอลำE ฉันลงแดAm

Am | Am |G E | Am |

Am | Am |Am | Am |

Am | Am |C | C |D | D |F | G |Am G | Am |

ถ้Amาเธอจะทิ้ง จะนอกDmใจ ก็ไปเลยเพราะฉันFไม่เคยGอยู่ในสายCตาทำAmดีแทบตาย เธอก็ไม่Dmเห็นค่าจะไม่ขFอเสียเวลGาให้คนAmเลว

ม่วAmนอย่างเดียว บ่ได้เคียDmว แค่คลื้นเคลงFอหมอลำบรรเลGงกะครึ้มCใจบ่Amฮักกันแล้ว สิไปตาDmยทางใด๋กะไปเอFาหมอลำวงใหGญ่ปัวใจช้ำAm

ก็ฉันEเป็นโรคหมอลำAmลงตับยอมรัFบว่ากลับไปGบ่ได้Amไม่ต้อDmงมาง้อ ขอกลับไปAmเริ่มใหม่ฉันเทFหัวใจ..ไว้หน้าเวทีGหมอลำE..      E

ฉันเป็นโรFคหมอลำGลงตับAm ๆ ๆขอพัFบเรื่องรักGไว้ชั่วครCาวไผสิว่Fาบ้าหมอลำG  ว่าเฮEmาเป็นคนหลงซาAmวด์กะดีFกว่าเอาความฮักGให้คนลวAm

ฉันเป็นโรFคหมอลำGลงตับAm ๆ ๆ ๆ ๆเต้นให้ยัFบให้สมกับGฉายใหCม่หมอลำFเข้าเส้Gน  ต้องเต้Emนให้มันกระจาAmเชื้อโรFคร้ายแรงตัวใหGม่..     คือหมอลำลงตัAm

ตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAm        ตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAmตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAmตัAmบ    ตัGบ    ตัAmบ    ตัCบ        ตัAmบ    ตัGบ    ตัAmบ    ตัCตับCละลับตับตับ     หDmมอ      ลCำ      ลG/Bง        ตัAm

Am | Am |Am | Am || Am |

Am | Am |Am | Am |Am | Am || Am |

Bm | Bm |Bm | Bm |Am | Am | Am |Am G Am C |Am G Am C || C |Dm C G/B Am | G Am |

Am | Am |Am | Am || Am |

* | ** | * | ** |

ตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAm        ตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAmตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAm        หDmมอ      ลCำ      ลG/Bง        ตัAm

Bm | Bm | Bm | Bm |Am | Am | Am |Am G Am C |Am G Am C |C | Dm C G/B Am | G Am |