แอบ

กะลา, Num Kalaแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Asus2 | Dsus2 |Asus2 | Dsus2 |

ฉันAsus2แอบบอกรักเธอทุกวันอยู่ตรDsus2งนี้ฉันAsus2เจ็บปวดทุกทีที่เห็นเธอร้อDsus2งไห้เธอไม่เคDsus2ยลืมเขา.. คนที่ทำC#mเธอเสียใF#mโลBsus4กเก่า ๆ ขังใจBเธอไว้เสมอEมา

ฉันAsus2แอบบอกรักเธอทุกวันมานาDsus2นแล้วฉันAsus2อยากบอกว่าเธอนั้นยังมีคุณDsus2ค่ายังมีคนDsus2คอยคอยรัE/Dก  มีคนคอC#mยซับน้ำตF#mโลBmกใหม่ ๆ ฉันเตรีEยมให้เธออยู่ตรAงนี้.. A7

แค่เพียงก้าDวเดียวเท่านั้E/Dน  แค่ก้าC#mวมากับฉัF#mหมื่นร้อBmยพันก้าวที่เหEลือ.. ฉันจะพาAเธอสู่จุดหมA7ายหมดชีวิDตที่เหE/Dลือ  หมดทุC#mกลมหายใF#mจากนี้Bmจะขอ..ใช้Eมันร่วมกับเธAsus2อ..

ฉันAsus2แอบบอกรักเธอทุกวันกับฟาDsus2กฟ้าฉันAsus2ฝากบอกแสงดาวตะวัน และสาDsus2ยลมบอกไปกัDsus2บน้ำค้าE/Dง  ฟ้ากับฝC#mนที่พร่างพF#mรมหัBmนมาหน่อย ฉันรEอเธออยู่ตรงนี้Asus2

B | A#m D#m |G#m C# | F# |

B Bm | A#m D#m |B C D | E || E |

* | ** |

ฉัBmนแอบบอกรักเธอEทุกวัน ได้ยินAไหม