แอบ

 กะลา Num Kala สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แอบ NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

Asus2 | Dsus2 |Asus2 | Dsus2 |

ฉันAsus2แอบบอกรักเธอทุกวันอยู่ตรDsus2งนี้ฉันAsus2เจ็บปวดทุกทีที่เห็นเธอร้อDsus2งไห้เธอไม่เคDsus2ยลืมเขา.. คนที่ทำC#mเธอเสียใF#mโลBsus4กเก่า ๆ ขังใจBเธอไว้เสมอEมา

ฉันAsus2แอบบอกรักเธอทุกวันมานาDsus2นแล้วฉันAsus2อยากบอกว่าเธอนั้นยังมีคุณDsus2ค่ายังมีคนDsus2คอยคอยรัE/Dก  มีคนคอC#mยซับน้ำตF#mโลBmกใหม่ ๆ ฉันเตรีEยมให้เธออยู่ตรAงนี้.. A7

แค่เพียงก้าDวเดียวเท่านั้E/Dน  แค่ก้าC#mวมากับฉัF#mหมื่นร้อBmยพันก้าวที่เหEลือ.. ฉันจะพาAเธอสู่จุดหมA7ายหมดชีวิDตที่เหE/Dลือ  หมดทุC#mกลมหายใF#mจากนี้Bmจะขอ..ใช้Eมันร่วมกับเธAsus2อ..

ฉันAsus2แอบบอกรักเธอทุกวันกับฟาDsus2กฟ้าฉันAsus2ฝากบอกแสงดาวตะวัน และสาDsus2ยลมบอกไปกัDsus2บน้ำค้าE/Dง  ฟ้ากับฝC#mนที่พร่างพF#mรมหัBmนมาหน่อย ฉันรEอเธออยู่ตรงนี้Asus2

B | A#m D#m |G#m C# | F# |

B Bm | A#m D#m |B C D | E || E |

* | ** |

ฉัBmนแอบบอกรักเธอEทุกวัน ได้ยินAไหมคอร์ดเพลง แอบ NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

เนื้อเพลง แอบ NUM KALA หนุ่ม กะลา (ณพสิน แสงสุวรรณ)ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยู่ตรงนี้ ฉันเจ็บปวดทุกทีที่เห็นเธอร้องไห้ เธอไม่เคยลืมเขา คนที่ทำเธอเสียใจ โลกเก่าๆขังใจเธอไว้เสมอมา ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันมานานแล้ว ฉันอยากบอกว่าเธอนั้นยังมีคุณค่า ยังมีคนคอยคอยรัก มีคนคอยซับน้ำตา โลกใหม่ๆฉันเตรียมให้เธออยู่ตรงนี้ แค่เพียงก้าวเดียวเท่านั้น แค่ก้าวมากับฉัน หมื่นร้อยพันก้าวที่เหลือ ฉันจะพาเธอสู่จุดหมาย หมดชีวิตที่เหลือ หมดทุกลมหายใจ จากนี้จะขอใช้มันร่วมกับเธอ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันกับฟากฟ้า ฉันฝากบอกแสงดาวตะวัน และสายลม บอกไปกับน้ำค้าง ฟ้ากับฝนที่พร่างพรม หันมาหน่อย ฉันรอเธออยู่ตรงนี้ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวัน ได้ยินไหม