ภาวะอกหัก

 เพชร สหรัตน์ ภาวะอกหัก ออย แสงศิลป์ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ภาวะอกหัก เพชร สหรัตน์ Feat.ออย แสงศิลป์

ตกCmอยู่ในสภาวะA#อกหัก  เสียหลัG#กเมื่อเธA#อเลือกเขD#อยFmากจะดื่มให้มันลืCmมเรื่องราวที่เขG#าและเธA#อมาเหยียบใCm

Cm | Cm | Cm | Cm |

G# A# | Cm |G# A# | Cm A# Cm |

หน้Cmาใส ๆ ทำกันได้Gmลงคอบอกให้รG#อแล้วเธA#อก็เขี่ยทิ้D#โคCmตรตอแหล กับคำว่Gmารักจริงจิ้มแล้วทิ้G#ง ปิ้งใคA#รไปเรื่อยเปื่D#อย

รักFmลอย ๆ คอยยิ่งคCmอยยิ่งเหนื่อยเหนื่G#อยต่อกาA#รหลายใCm

หน้Cmาใส ๆ โครตใจร้าGmยใจดำเข้ามาทำG#ให้รักA#แล้วฆ่าฉัD#ลิ้Cmนไม่มีกระดูก ก็ปั่นหัGmวไปวัน ๆเดี๋ยวคนนี้G# เดี๋ยวคนนั้A#น ฟันแล้วทิ้D#

โคตรเกลีFmยดที่สุดคนไม่เคCmยรักจริงเราทำได้G#แค่นิ่งA#แล้วทำใCm

ตกอยู่ในG#สภาวA#ะ..อกหัCmเสือกไปรัG#ก..คนหัวใจA#ตอแหD#บอกรักG#แทบตาA#ย  แต่เชือดใGmจจนเป็นแผCmหน้าใสG#ใจตุ๊กA# | A#แก..        ตอแหลไม่แพ้โจCm

ตกอยู่ในG#สภาวA#ะ..อกหัCmเสือกไปรัG#ก..คนที่เขA#าไม่เคยแคD#ร์หน้าใสG# ใจดำA#   ทุกคำGmคือตอแหCmยอมยกG#ธงพ่ายแA# | A#พ้..          สภาวะอกหัCm

Cm | Cm | Cm | Cm |

G# A# | Cm |G# A# | Cm A# Cm |

* | ** | *** | ** | *** |

G# A# | Cm || G# A# | Cm A# Cm |คอร์ดเพลง ภาวะอกหัก เพชร สหรัตน์ Feat.ออย แสงศิลป์

เนื้อเพลง ภาวะอกหัก เพชร สหรัตน์ Feat.ออย แสงศิลป์ตกอยู่ในสภาวะอกหัก เสียหลักเมื่อเธอเลือกเขา อยากจะดื่มให้มันลืมเรื่องราว ที่เขาและเธอมาเหยียบใจ หน้าใสๆทำกันได้ลงคอ บอกให้รอแล้วเธอก็เขี่ยทิ้ง โคตรตอแหล กับคำว่ารักจริง จิ้มแล้วทิ้ง ปิ้งใครไปเรื่อยเปื่อย รักลอยๆคอยยิ่งคอยยิ่งเหนื่อย เหนื่อยต่อการหลายใจ หน้าใสๆโครตใจร้ายใจดำ เข้ามาทำให้รักแล้วฆ่าฉัน ลิ้นไม่มีกระดูก ก็ปั่นหัวไปวันๆเดี๋ยวคนนี้ เดี๋ยวคนนั้น ฟันแล้วทิ้ง โคตรเกลียดที่สุดคนไม่เคยรักจริง เราทำได้แค่นิ่งแล้วทำใจ ตกอยู่ในสภาวะอกหัก เสือกไปรักคนหัวใจตอแหล บอกรักแทบตาย แต่เชือดใจจนเป็นแผล หน้าใสใจตุ๊กแก ตอแหลไม่แพ้โจร ตกอยู่ในสภาวะอกหัก เสือกไปรักคนที่เขาไม่เคยแคร์ หน้าใส ใจดำ ทุกคำคือตอแหล ยอมยกธงพ่ายแพ้ สภาวะอกหัก