ปริญญาสุรา (เมาพร้อมพ่อ)

เต็ม นาวา, ปริญญาสุรา, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A | C#m |D | E | A |

อยาAกหลบบ้าน  แต่ไม่มีตาEงค์จะให้F#mพ่อแม่โอนมา กะบัดสีEคนพ่อส่งDให้ไปเรียนราEจุดเป้าหมC#mายอยากให้เป็นนายF#mคน4ปีDลูกเรียนสี่หEน แลท่าไม่จบAหลาว

เมืองมันกว้Aาง  มากสิ่งล่อตEกลางคืF#mนเที่ยวผับนั้งร้านเหล้า ไม่พักEเรียนเงินที่Dพ่อแม่นั้นโอนEมากลายเป็นขวC#mดสุรา ไม่ได้F#mอ่านเขียน..พอเงินหมDดชีวิตเลยเปลี่Eยนคิดถึงพ่อผู้เป็Aนธนาคาร

F#m   พ่อไม่ใช้ตู้ ATME นะลูกเหอD  ไม่ใช้กองทุนเพื่อการสุรA E/G#F#m   4ปีไม่จบ 8ปีแข้นจบEตะลูกญา   พ่อแBmม่ยิ่งแก่ชรา..ลงเพ้E | E

ถ้าเรียนไม่จAบ.. ให้ลูกหลEบมาตัดยางอย่าเที่ยF#mวผลาญเงินผลาญตางค์ให้พ่อแม่Eนั้นเหนื่อยเปล่ามาช่วยปลูกปาAล์ม  หลบมาทำสวEนที่บ้านเราวันศุDกร์ วันเสาร์นั้งพร้อมหน้Eา.. (เมาพร้อมพ่อ)

A |F#m | F#m |F#m | C#m |

D A | E A |F#m D | A E |

* | ** |

A  กินวันละแป๊ก กินวันละท่อE  พอเมาแล้วนอน แล้วค่อยถอนตีBmสี่A  เมากันให้พุ่ง แล้วไปรุ่งที่คอE  พอเมาจากคอน แล้วไปนอนปัตตาBmนีA  กินวันละแป๊ก กินวันละท่อE  พอเมาแล้วนอน แล้วค่อยถอนตีBmสี่A  เมากันให้พุ่ง แล้วไปรุ่งที่คอE  พอเมาจากคอน แล้วไปนอนปัตBm | Eตานี..

*** | *** |

A |