ยังอยู่ที่เดิม

Pillsแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D |

D | F#m | G | G |

D | F#m | G | G |

D  การเดินทาF#mงที่แสงไฟริบหG | Gรี่D  ปฏิทิF#mนยังเก็บเรื่องราวดี ๆG | G

ยังเก็บไว้D..ที่เดิม..   F#mเผื่อวันไหนเธอGจะเดินกลับมาทางนี้Gและฉันยังเก็บไว้D..เหมือนเดิม..   F#mอยู่ตรงนี้ ไม่Gไปไหน รอแต่เธอเท่านี้Gยังอยู่ที่เดิม

D | F#m | G | G |

D | F#m | G | G |

D  เก็บทุกเสีF#mยง ทุกเรื่องราวที่ผ่G | GานD  เวลาที่ผ่านไF#mป แม้มันจะนG | Gาน

ยังเก็บไว้D..ที่เดิม..   F#mเผื่อวันไหนเธอGจะเดินกลับมาทางนี้Gและฉันยังเก็บไว้D..เหมือนเดิม..   F#mอยู่ตรงนี้ ไม่Gไปไหน รอแต่เธอเท่านี้G

และฉันยังเก็บไว้D..ที่เดิม..   F#mเผื่อวันไหนเธอGจะเดินกลับมาทางนี้Gและฉันยังเก็บไว้D..เหมือนเดิม..   F#mอยู่ตรงนี้ ไม่Gไปไหน รอแต่เธอเท่านี้Gยังอยู่ที่เดิD | F#mม               ยังอยู่ที่เดิG | G

D | F#m | G | G |D | F#m | G | G |D | F#m | G | G || D