ยังอยู่ที่เดิม

 ยังอยู่ที่เดิม Pills สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังอยู่ที่เดิม PILLS

D |

D | F#m | G | G |

D | F#m | G | G |

D  การเดินทาF#mงที่แสงไฟริบหG | Gรี่D  ปฏิทิF#mนยังเก็บเรื่องราวดี ๆG | G

ยังเก็บไว้D..ที่เดิม..   F#mเผื่อวันไหนเธอGจะเดินกลับมาทางนี้Gและฉันยังเก็บไว้D..เหมือนเดิม..   F#mอยู่ตรงนี้ ไม่Gไปไหน รอแต่เธอเท่านี้Gยังอยู่ที่เดิม

D | F#m | G | G |

D | F#m | G | G |

D  เก็บทุกเสีF#mยง ทุกเรื่องราวที่ผ่G | GานD  เวลาที่ผ่านไF#mป แม้มันจะนG | Gาน

ยังเก็บไว้D..ที่เดิม..   F#mเผื่อวันไหนเธอGจะเดินกลับมาทางนี้Gและฉันยังเก็บไว้D..เหมือนเดิม..   F#mอยู่ตรงนี้ ไม่Gไปไหน รอแต่เธอเท่านี้G

และฉันยังเก็บไว้D..ที่เดิม..   F#mเผื่อวันไหนเธอGจะเดินกลับมาทางนี้Gและฉันยังเก็บไว้D..เหมือนเดิม..   F#mอยู่ตรงนี้ ไม่Gไปไหน รอแต่เธอเท่านี้Gยังอยู่ที่เดิD | F#mม               ยังอยู่ที่เดิG | G

D | F#m | G | G |D | F#m | G | G |D | F#m | G | G || Dคอร์ดเพลง ยังอยู่ที่เดิม PILLS

เนื้อเพลง ยังอยู่ที่เดิม PILLSการเดินทางที่แสงไฟริบหรี่ ปฏิทินยังเก็บเรื่องราวดีๆยังเก็บไว้ที่เดิม เผื่อวันไหนเธอจะเดินกลับมาทางนี้ และฉันยังเก็บไว้เหมือนเดิม อยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน รอแต่เธอเท่านี้ ยังอยู่ที่เดิม เก็บทุกเสียง ทุกเรื่องราวที่ผ่าน เวลาที่ผ่านไป แม้มันจะนาน ยังเก็บไว้ที่เดิม เผื่อวันไหนเธอจะเดินกลับมาทางนี้ และฉันยังเก็บไว้เหมือนเดิม อยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน รอแต่เธอเท่านี้ และฉันยังเก็บไว้ที่เดิม เผื่อวันไหนเธอจะเดินกลับมาทางนี้ และฉันยังเก็บไว้เหมือนเดิม อยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน รอแต่เธอเท่านี้ ยังอยู่ที่เดิม ยังอยู่ที่เดิม