ระเบิดเวลา (Ost.ไทบ้าน)

 ศาล สานศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ระเบิดเวลา ศาล สานศิลป์ OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2

Am G | F C |Dm Em | F G |

ยืนAmซึมเศร้ากลางฝEmนที่มันพรั่งพรFมลงใส่หน้าอ้าCปล่อยน้ำตFาให้มันรินไหลG บ่อาย..ฟ้Cาดิน.E7.สูญAmสิ้นแล้วความฮัEmก นาทีสุดท้าFยด้วยคำว่าเลิกCกันปานหัวใจFของอ้ายถูกคั้นGด้วยน้ำมือเจ้Cากับเขา

ฮักสองDmเฮา.. ถึงตอนอEmวสานเก็บกู้บ่Fทัน  ได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำGตา..  G

ระเบิดเวลC Emา...เริ่มเดินมFาตั้งแต่น้องพบEmเขาเจ้าถ่ายโอFนในความเป็นเรGา.. ยกให้เขCาทีละน้อยE7อ้ายวิ่งไขว่คว้Fาตามใจเจ้าGคืนน้องกะบืFนหนีใส่เกียร์ถอCได้แต่มอDmงฮักที่หลุดลอGย  รอถึงวันCเลิกรา.Am.

F G |

หันAmหลังทั้งน้ำตEmา กลั้นใจบอกว่Fาให้เจ้าโชCคดีให้สมใจFกับคนใหม่ที่มีG  ที่น้องตั้งใจCเลือกเขา.E7.อ้ายคนนี้Amได้ตายไปแล้Emบ่ต้องห่วงเด้Fอ บ่ขวางทางเจ้CถูกระเบิFดที่น้องกับเขGา.. วางลงใส่Cใจกัน

Am Em | F C |F G | C E7 |

Am Em | F C |F G | C |

* | ** | ** |

ได้แต่มอFงฮักที่หลุดลG | Gอย..      มาถึงวันเลิกรา.C.คอร์ดเพลง ระเบิดเวลา ศาล สานศิลป์

เนื้อเพลง ระเบิดเวลา ศาล สานศิลป์ OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2ยืนซึมเศร้ากลางฝนที่มันพรั่งพรมลงใส่หน้าอ้าย ปล่อยน้ำตาให้มันรินไหล บ่อายฟ้าดิน สูญสิ้นแล้วความฮัก นาทีสุดท้ายด้วยคำว่าเลิกกัน ปานหัวใจของอ้ายถูกคั้นด้วยน้ำมือเจ้ากับเขา ฮักสองเฮา ถึงตอนอวสาน เก็บกู้บ่ทัน ได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตา ระเบิดเวลา เริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขา เจ้าถ่ายโอนในความเป็นเรา ยกให้เขาทีละน้อย อ้ายวิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าคืน น้องกะบืนหนีใส่เกียร์ถอย ได้แต่มองฮักที่หลุดลอย รอถึงวันเลิกรา หันหลังทั้งน้ำตา กลั้นใจบอกว่าให้เจ้าโชคดี ให้สมใจกับคนใหม่ที่มี ที่น้องตั้งใจเลือกเขา อ้ายคนนี้ได้ตายไปแล้ว บ่ต้องห่วงเด้อ บ่ขวางทางเจ้า ถูกระเบิดที่น้องกับเขา วางลงใส่ใจกัน ได้แต่มองฮักที่หลุดลอย มาถึงวันเลิกรา